Gmina Krzynowłoga Mała bez funduszu sołeckiego

Ze względu na dużą ilość sołectw oraz chęć pozyskiwania środków finansowych na gminne inwestycje radni gminy Krzynowłoga Mała zdecydowali o rezygnacji z funduszu sołeckiego.

 

Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy, które są przeznaczane dla danego sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Jego wysokość jest uzależniona od zamożności samorządu. W ustawie o funduszu sołeckim podany jest wzór, za pomocą którego oblicza się wysokość środków przypadających na dane sołectwo.

W czwartek, 31 marca podczas sesji Rady Gminy Krzynowłoga Mała, radni przyjętą uchwałą nie wyrazili zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzynowłoga Mała środków finansowych stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku.

 

W gminie jest wyodrębnionych aż 41 sołectw. Radni zdecydowali o nieprzyznawaniu środków ze względu na to, że kwota, jaka byłaby na fundusz przeznaczona, zredukowałaby zdolność inwestycyjną samorządu.

– Chcemy racjonalnie gospodarować środkami finansowymi gminy Krzynowłoga Mała. Ten rok jest bardzo ciężki dla każdego samorządu. Wzrastają opłaty za energię, z którymi muszą zmierzyć się wszystkie jednostki. Kwoty przetargów też są o wiele wyższe. Aby zrealizować różne zadania  i inwestycje na naszym terenie musimy zabezpieczyć wkłady własne do projektów, z których pozyskujemy fundusze. Przyznanie funduszu sołeckiego wiązałoby się z ograniczeniem naszych możliwości. Rozmawialiśmy z radnymi na ten temat i wspólnie podjęliśmy taką decyzję  – komentuje Bogdan Stryjewski, przewodniczący Rady Gminy Krzynowłoga Mała.

 

j.b.

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments