Gmina Krasne poszukuje urzędników

W Urzędzie Gminy Krasne dostępne są aktualnie dwa wakaty. Poszukiwana jest osoba na stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i drogownictwa oraz ds. kancelaryjnych. Dokumenty można składać do 15 września.

 

Urząd Gminy Krasne poszukuje urzędnika do spraw rolnictwa i drogownictwa oraz do spraw kancelaryjnych. Obie oferty dotyczą pracy w pełnym wymiarze czasu.

 

Stanowisko ds. rolnictwa i drogownictwa

Wymagania niezbędne do objęcia stanowiska urzędniczego ds. rolnictwa i drogownictwa to:

 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • minimum 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w samorządowych jednostkach
 • organizacyjnych;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia.

 

W zakresie zadań wykonywanych na stanowisku znajdziemy m.in.: prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt, współdziałanie ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, nadzór i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie statystyki rolnej, organizowanie i przeprowadzanie spisów rolnych i innych badań statystycznych w zakresie rolnictwa na terenie gminy, prowadzanie procedury zaliczania dróg do odpowiedniej kategorii, planowanie, budowa, modernizacja i ochrona dróg i mostów, zarządzanie siecią dróg gminnych o ustalonej kategorii oraz innymi drogami stanowiącymi własność gminy, orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia, prowadzenie spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

 

Stanowisko ds. kancelaryjnych

Wymagania niezbędne do objęcia stanowiska urzędniczego ds. kancelaryjnych:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w samorządowych jednostkach
 • organizacyjnych;
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżeniapublicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia.

 

W zakresie zadań wykonywanych na stanowisku znajdziemy m.in.: obsługę sekretariatu, prowadzenie kancelarii urzędu; obsługę interesantów w zakresie informacji o miejscu i trybie załatwienia sprawy, wykonywanie czynności kancelaryjnych w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów i spraw w urzędzie w szczególności rozdzielanie korespondencji poszczególnym komórkom organizacyjnym;  wysyłanie korespondencji, zakup materiałów biurowych i środków czystości, zamawianie pieczęci oraz prowadzenie ich ewidencji, wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym oraz postanowień o odmowie wydania zaświadczenia, prenumerata czasopism i publikacji.

Dokumenty można składać do 15 września.

 

ren

Sprawdź również
guest
3 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
jana
jana
18 dni temu

Aj tam
'poszukuje” ogłoszenie proforma .

Ona
Ona
18 dni temu
Reply to  jana

Tak jak wszędzie, poszukują, a mają już swojego

Ona
Ona
18 dni temu
Reply to  jana

Ha ha ha