Gmina Krasne ogłosiła ponowny przetarg na budowę stacji uzdatniania wody

To już drugi przetarg na: „Budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Pęczki-Kozłowo wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne”. W poprzednim postępowaniu nie zgłosił się żaden oferent, dlatego przetarg został ogłoszony ponownie. Na budowę stacji gmina pozyskała środki zewnętrzne z programu Polski Ład oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego i liczy, że inwestycja do końca 2022 r. stanie się faktem.

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pęczki-Kozłowo wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Krasne.

Budowa obejmuje kompleksowe rozwiązania techniczne budowy stacji uzdatniania wody wraz z obiektami niezbędnymi do prawidłowego jej funkcjonowania oraz rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na ternie gminy Krasne i zawiera m.in.:

 

 • montaż obudów istniejących studni nr 1 i nr 2 wraz z armaturą,
 • montaż pomp w istniejących studniach nr 1 i nr 2,
 • budowę parterowego budynku o konstrukcji murowanej, niepodpiwniczonego  o powierzchni zabudowy 122,2 m2,
 • wyposażenie budynku stacji uzdatniania wody w urządzenia i instalacje sanitarne do uzdatniania i pompowania wody,
 • instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i wentylacyjne w budynku SUW,
 • budowę dwóch zbiorników wyrównawczych wody czystej,
 • budowę neutralizatora podchlorynu sodu,
 • budowę zbiornika ścieków sanitarnych,
 • budowę odcinka sieci wodociągowej, łączącego projektowaną SUW z istniejącą siecią wodociągową o długości 167 m,
 • międzyobiektowe rurociągi wody czystej i kanalizacji,
 • budowę trzykomorowego odstojnika popłuczyn,
 • elementy zagospodarowania terenu, jak ogrodzenie, nawierzchnie umocnione dróg, chodników i opasek,
 • budowę sieci wodociągowej rozdzielczej (bajpasy) z rur PVC o łącznej długości 2.773 m.

 

Kwotę realizacji zadania oszacowano na 3 268 000,00. Gmina Krasne otrzymała dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w wysokości 2 000 000,00 oraz promesę, dotyczącą dofinansowania inwestycji z rządowego programu Polski Ład.

 

M.Jabłońska

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments