Gmina Krasne doposażyła dwa place zabaw

Gmina Krasne w ramach projektu „Łączy nas zabawa i ekologia” doposażyła dwa place zabaw w miejscowościach Żbiki oraz Pęczki – Kozłowo. Ich koszt to 63.095,81 złotych brutto.

 

Gmina Krasne zakończyła realizację zadania pod nazwą „Łączy nas zabawa i ekologia”, które zostało współfinansowane ze środków województwa mazowieckiego w ramach poddziałania „Wsparcie a wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego przez społeczność”.

– Wsparcie w ramach tego poddziałania jest przyznawane na: operacje w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR, a także rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz budowy lub przebudowy dróg gminnych lub powiatowych, a także promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – informują organizatorzy programu.

 

W ramach tego zadania gmina Krasne doposażyła dwa place zabaw w miejscowościach Żbiki oraz Pęczki – Kozłowo. Ich koszt wyniósł 63.095,81 złotych brutto, z czego ponad 60% to środki pozyskane dzięki pomocy województwa mazowieckiego.

 

 

j.b.

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments