Gmina Jednorożec wynajmie lokal pod gabinet lekarski

Gmina Jednorożec oferuje w drodze bezprzetargowej, na okres trzech lat, wynajęcie gabinetu lekarskiego. Jego powierzchnia to 15,78 m².

 

Gmina Jednorożec podała do wiadomości publicznej wykaz lokali użytkowych, które są przeznaczone do wynajmu w drodze bezprzetargowej. Samorząd w swoich zasobach lokalowych posiada gabinet lekarski, który znajduje się w  Jednorożcu, w budynku przy ul. Odrodzenia 12.

Proporcjonalnie do powierzchni gabinetów w części przeznaczonej do wspólnego użytkowania należy także:

  • korytarz
  • pomieszczenie socjalne
  • łazienka dla personelu
  • łazienka pacjentów
  • łazienka dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek, w którym znajduje się proponowany gabinet posiada dostęp do drogi publicznej oraz miejsca parkingowe. Gmina wynajmie lokal w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

– Wysokość stawki czynszu będzie uzgadniana pomiędzy stronami. Czynsz podlega waloryzacji w każdym roku kalendarzowym o średnioroczny wskaźnik wzrostu ceny towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok kalendarzowy od czasu ogłoszenia przez Prezesa GUS – informuje urząd.

Najemca lokalu będzie ponosił opłaty także za media, internet oraz telefon. Dodatkowo zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór i usuwanie odpadów niebezpiecznych z podmiotem, który jest uprawniony do odbioru i usuwania odpadów niebezpiecznych.

 

j.b.

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments