Gmina Jednorożec inwestuje. Gotowa świetlica w Żelaznej Rządowej. Co jeszcze?

Pomimo trudnej dla nas wszystkich sytuacji w kraju, spowodowanej wirusem COVID – 19, gmina Jednorożec stara się funkcjonować tak jak dotychczas i kontynuować na swoim terenie rozpoczęte i zaplanowane inwestycje.

 

Jedna z ważniejszych inwestycji została zakończona już w maju. Dotyczyła ona przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelaznej Rządowej, w celu utworzenia świetlicy wiejskiej. Wykonawca inwestycji dokonał wszelkich starań, aby roboty budowlane zostały zakończone w terminie. Gmina mogła więc szybko rozliczyć dotację pozyskaną na realizację inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 444 230,00 zł – informuje wójt gminy Jednorożec Krzysztof Iwulski.

Miejscowość Żelazna Rządowa, jak również sąsiednia miejscowość Żelazna Prywatna, która również korzysta z nieruchomości wiejskiej w Żelaznej Rządowej, zyskały nowe wielofunkcyjne miejsce do spotkań wiejskich, wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

Budynek świetlicy wiejskiej został docieplony, wymienione zostały okna i drzwi, wyremontowano dach. Dobudowana została wieża – w wyniku czego zyskano kolejne pomieszczenia, które będą wykorzystane na cele świetlicowe. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku oba sołectwa wspólnie wybudują wiatę rekreacyjno–wypoczynkową oraz plac zabaw. Środki finansowe na ich realizację zapewnione zostały w ramach Funduszu Sołeckiego oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

 

Pięknienie także budynek OSP w Olszewce

Równolegle z pracami budowlanymi w Żelaznej Rządowej postępowały prace nad przebudową i rozbudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszewce. Mieszkańcy Olszewki zyskają miejsce do integracji społecznej, kulturalnej i rekreacyjnej. Na realizację inwestycji gmina pozyskała środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 500 000,00 zł. Inwestycja zostanie zakończona jeszcze w tym roku.

Roboty budowlane obejmują kompleksową rozbudowę i przebudowę budynku, powiązaną z głęboką termomodernizacją. Cieszę się, że oba budynki wypiękniały i będą służyły strażakom i mieszkańcom Żelaznej i Olszewki, a także mieszkańcom całej gminy – komentuje wójt Krzysztof Iwulski, który zapowiada, że na tym nie koniec.

Powoli ogłaszane są wyniki innych konkursów, na które również aplikowała gmina Jednorożec. – Wiemy już, że otrzymaliśmy dotację w wysokości 75 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drążdżewo Nowe”. Gmina Jednorożec z programu Polska Cyfrowa otrzymała łącznie 175 000,00 zł dotacji w ramach programu Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+ na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży, które nie mają możliwości udziału w zajęciach lekcyjnych, prowadzonych online z powodu braku urządzeń – mówi Krzysztof Iwulski.

 

Są także plany dotyczące stadionu i boisk

Na wyniki konkursowe oczekuje jeszcze kilka projektów złożonych przez gminę. Wśród nich jest m.in. wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie, w ramach programu Sportowa Polska na przebudowę i remont stadionu sportowego w Jednorożcu. Ogólna wartość szacunkowa inwestycji wynosi 4 331 975,00 zł. Kwota możliwa do pozyskania 2 301 566,00 zł.

Czeka też inny wniosek o dofinansowanie na przebudowy i remonty boisk sportowych przy szkołach podstawowych w gminie Jednorożec.

Złożyliśmy również wniosek do Ministerstwa Sportu w ramach programu Sportowa Polska. Wniosek obejmuje 3 boiska przyszkolne: w Lipie, Olszewce i Parciakach. Ogólna wartość szacunkowa inwestycji wynosi 1 219 795,00 zł. Kwota możliwa do pozyskania 853 856,00 zł. Koszt jednego boiska, to w przybliżeniu koszty podzielone przez 3, a realizacja tych inwestycji uzależniona jest od pozyskania dofinansowania w tym lub przyszłym roku – informuje wójt.

M. Jabłońska


 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments