Gmina Czernice Borowe rozpoczyna rekrutację do projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przy współpracy z Gminą Czernice Borowe rusza z projektem „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Strukturalnego. Patronat honorowy nad projektem sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich – Irena Lipowicz.

W ramach projektu osoby z niepełnosprawnością będą mogły bezpłatnie skorzystać ze:

wsparcia podstawowego:

 • Indywidualny Plan Działania
 • Warsztaty umiejętności społecznych
 • Szkolenie podstawowe z obsługi komputera
 • Seminarium prawne (Prawo pracy z elementami telepracy, prawa osób z niepełnosprawnością)
 • Indywidualne konsultacje z obszaru aktywizacji społeczno-zawodowej

wsparcia dodatkowego:

 • Kontynuacja/rozpoczęcie nauki (finansowe wsparcie dla osób, które chcą lub kontynuują edukację formalną)
 • Szkolenia zawodowe wewnętrzne (szkolenia zawodowe, dostosowane do potrzeb lokalnych rynków pracy)
 • Szkolenia zawodowe zewnętrzne (finansowanie szkolenia indywidualnie dobranego do potrzeb)
 • Szkolenie z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i spółdzielczości socjalnej.
 • Warsztaty praktycznej nauki zawodu.
 • Pośrednictwo pracy.
 • Praktyki zawodowe – trwa 2 tygodnie
 • Staż rehabilitacyjny – trwa średnio 3 miesiące – finansowanie stypendium stażowego
 • Zatrudnienie wspomagane.
 • Dodatkową formą wsparcia dla e-Centrum są Integracyjne wyjazdowe warsztaty aktywizacji społeczno- zawodowej. Wyjazd jest przyznawany dla e-Centrum, w wyniku konkursu dla e-Centrów.

wsparcie dla osób z otoczenia niepełnosprawnych uczestników/-czek projektu

 • Warsztat psychologiczno-prawny dla rodzin i opiekunów.
 • Udział wybranych osób z otoczenia w Integracyjnych wyjazdowych warsztatach aktywizacji społeczno-zawodowej

 

KRYTERIA DOTYCZĄCE REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczestnikami/-czkami Projektu może być osoba niepełnosprawna spełniająca łącznie następujące kryteria:

a) wiek: 16 – 59 lat – kobiety; 16 – 64 lat – mężczyźni,

b) miejsce zamieszkania: teren wiejski lub małomiasteczkowy (do 25 tys. mieszkańców),

c) status zawodowy: niezatrudniony/-a, w tym niezatrudniony/-a w rolnictwie (osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne bądź poszukujące pracy),

d) osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub orzeczenie równoważne,

e) osoba ze sprzężoną i/lub rzadką niepełnosprawnością,

f) osoba nie będąca uczestnikiem/-czką Warsztatu Terapii Zajęciowej lub Zakładu Aktywności Zawodowej,

g) osoba, która nie była uczestnikiem/-czką innych projektów finansowanych przez EFS lub współfinansowanych przez PFRON, gdzie korzystała z takiej samej formy wsparcia jak proponowane w projekcie.

 

Liczba miejsc w projekcie ograniczona.

Informacji dodatkowych udziela i rekrutuje uczestników w 

Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach

Ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

Magdalena Bukowska – trener/opiekun centrum

tel. 23-674-60-41


Udostępnił: Kamil Grabowski


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments