Gmina Chorzele zabezpieczy ciągły i bezproblemowy dostęp do bieżącej wody. Ruszyły już inwestycje.

Trwa rozbudowa sieci wodociągowej w Krukowie, przygotowania do rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody – Zaręby i projektowanie nowego ujęcia wody oraz kolejnej Stacji Uzdatniania Wody  – Krukowo.

Władze gminy Chorzele kontynuują działania mające na celu zapewnienie swoim mieszkańcom pełne i bezproblemowe zaopatrzenie w wodę, niezależnie od pory roku. Prace te mają zabezpieczyć dostateczne dostawy wody m.in. dla mieszkańców miejscowości: Krukowo, Rzodkiewnica, Nowa Wieś Zarębska, Wierzchowizna, Rawki, Zaręby, Łaz i Poścień Wieś.

Jak informuje urząd inwestycje te powinny być zaplanowane i zrealizowane wiele lat temu przez poprzednie władze, biorąc pod uwagę rozwój gospodarstw rolnych i związany z tym wzrost zużycia wody. Istniejące sieci, pracując z maksymalną wydajnością, w okresach letnich niestety nie są w stanie dostarczyć wymaganej ilości wody o zadowalającym ciśnieniu.

Pracownia Projektowania Inżynierii Środowiska z Olsztyna opracowywała już kompleksową koncepcję rozwiązania problemu ilości wody oraz jej ciśnienia w sieci wodociągowej gminy. Prace zostały już rozpoczęte.

Koncepcja ta zakłada:

 –  rozbudowę sieci wodociągowej w Krukowie,

 – wymianę istniejących pomp w studniach, przystosowanych do nowych warunków pracy SUW w Zarębach,

 – wymianę istniejącego zestawu pompowo – hydroforowego wraz z montażem agregatu prądotwórczego w SUW – Zaręby,

 – budowę dodatkowego zbiornika wody w SUW – Zaręby o pojemności 200 m3,

 – budowę nowego ujęcia i stacji uzdatniania wody, które będzie współpracować z istniejącym w Zarębach. Najlepsza lokalizacja nowego ujęcia i SUW, to według ekspertów teren na pograniczu Krukowa i Rzodkiewnicy.

Planowany termin przygotowania dokumentacji technicznej to koniec grudnia.

Obecnie, w miesiącach od maja do sierpnia, w godzinach 17:00 – 22:00, w czasie zwiększonego poboru wody (pora dojenia, mycia dojarek, pojenia zwierząt, czas wieczornej higieny, podlewania upraw) zauważalne są czasem spadki ciśnienia wody w sieci. Nowe inwestycje mają wykluczyć ten problem.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments