Gmina Chorzele z wyróżnieniem “Solidny Partner”.

Podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska „POL – ECO SYSTEM” w Poznaniu gmina Chorzele otrzymała dyplom za podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie przedsiębiorczości i  inicjatyw w środowisku lokalnym.

Projekt jest realizowany przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, administracją samorządową i rządową, związkami samorządowymi oraz innymi partnerami. Jest integralną częścią programu „Solidny Partner”, zainicjowanego w 1995 r. Program otrzymał w 2001 r. patronat honorowy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Narodowego Banku Polskiego oraz włączył się w inicjatywę ONZ, Global Compact.

Gmina Chorzele do wyróżnienia została rekomendowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w ramach programu Solidny Partner. Celem programu jest nagradzanie oraz upowszechnianie dobrych i godnych naśladowania praktyk samorządów oraz organizacji i jednostek samorządowych, mających na celu zrównoważony rozwój miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, nauką i biznesem.

Gmina Chorzele podejmuje wiele starań w pozyskiwaniu środków unijnych i krajowych. W latach 2015 – 2018 pozyskano około 21 mln zł. Zrealizowano ponad 354 inwestycji i projektów za ponad 63 mln zł. Kolejne są w toku. Najważniejsza i największa realizowana inwestycja to rozbudowa oczyszczalni ścieków, która zwiększy bezpieczeństwo środowiskowe gminy oraz stworzy większe możliwości powstania nowych firm czy rozwoju już istniejących. Realizowane są projekty oświatowe, drogowe, społeczne, w zakresie ochrony środowiska, na rzecz OSP, rolników, osób starszych oraz niepełnosprawnych.


Źródło UM Chorzele
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments