Gmina Chorzele. Trwa budowa chodników w miejscowości Łaz.

Nowy chodnik z kostki betonowej będzie przebiegał przez całą miejscowość Łaz i liczył 1239 metrów. Wartość inwestycji to około 1 mln 250 tyś zł. Pieniądze decyzją burmistrz i radnych pochodzą ze środków własnych Gminy. To kolejne nowe chodniki w gminie Chorzele, które poprawią komfort życia mieszkańców, komunikację oraz bezpieczeństwo i estetykę.

Zakres robót obejmuje: budowę chodnika jednostronnego o długości 1239 m w granicach pasa drogowego, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych w obrębie budowy chodnika, budowę elementów odwodnienia tj. 2 wpustów ulicznych ze studniami chłonnymi i przykanalikami oraz płyt ażurowych stanowiących złoże chłonne pomiędzy chodnikiem a krawędzią jezdni, zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej.

Na pierwszym odcinku zlokalizowanym od początku opracowania do skrzyżowania z drogami gminnymi (długość ok. 314,50m) szerokość chodnika będzie wynosić min. 1,35m. Na pozostałym odcinku (wzdłuż drogi gminnej relacji Sosnówek – Łaz – Pruskołęka) szerokość chodnika będzie wynosić min. 1,75m. Szerokość odcinka chodnika miedzy zjazdem na działkę o nr geodezyjnym 524 i 525 wynosić będzie 3,26m w związku z potrzebą wykorzystania go jako peronu autobusowego.

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments