Gmina Chorzele stawia na inwestycje

Burmistrzów i władze samorządów rozlicza się głównie z realizacji inwestycji i rozwoju. Budżet Miasta i Gminy Chorzele na rok 2018 wygląda imponująco i zakłada masę inwestycji i kolejny rok dynamicznego rozwoju.  Władze Chorzel na inwestycje przeznaczą ponad 33 mln zł w roku 2018, co przy 7 milionach wygospodarowanych przez władze Przasnysza oznacza 5 razy więcej niż stolica powiatu.

Chorzele zainwestują ponad 33 mln zł. To  5 razy więcej niż Przasnysz.

Budżet gminy Chorzele na 2018 wyróżnia się na tle innych gmin powiatu przasnyskiego. W tym roku na inwestycje przeznaczono ponad 33,6 miliona złotych, co świadczy o tym, że gmina rozwija się w szybkim tempie. Dzięki takiej pracy samorządu Chorzele staną się za kilka lat silnym punktem gospodarczo – inwestycyjnym na mapie naszego regionu!

Rok 2017 w pigułce

W 2017 roku gmina zrealizowała ponad 60 inwestycji i projektów. Przeprowadzono 83 zamówienia publiczne, które dotyczyły zarówno zadań inwestycyjnych, jak również dostaw i usług. Dzięki wszelkim inwestycjom, gmina z pewnością zatrzyma młodych mieszkańców, ale także podniesiony zostanie standard ich życia, co z kolei przyczyni się do wzrostu dochodów gminy. Zamówienia publiczne opiewały na kwotę około 37, 7 mln złotych.

Pracowity rok, przyszłościowy budżet

Rok 2018 w gminie Chorzele zapowiada się bardzo pracowicie. Wydatki zaplanowano w wysokości 75.570.757,48 złotych, w tym wydatki bieżące w kwocie 41. 905.409,63 złote (co stanowi 55,45%) oraz wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne w wysokości 33.665.348,85 zł (co stanowi 44,55%). Gdyby gmina zrealizowała plan dotyczący zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2018 roku, to dług stanowiłby 39,7 % (a może wynosić do 60%) planowanych dochodów określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2018 rok. Wskaźniki dotyczące spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych w budżecie roku 2018 wynoszą 2,99%, a maksymalnie mogą wynosić do 15%.

Inwestycje przede wszystkim

Planowanych jest ponad 45 poważnych inwestycji. Z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wykonana zostanie przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach (na którą samorząd pozyskał wielomilionowe dofinansowanie). Wkrótce zostanie ogłoszony także przetarg na budowę kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia wraz ze zbiornikiem. Trwają roboty budowlane dotyczące kanalizacji w Chorzelach, Bagienicach, Budkach i Opaleńcu. Ogłoszony zostanie również przetarg na przyłącza wodociągowe miedzy innymi do Dąbrówki Ostrowskiej. Co roku jest także usuwany azbest z terenu miasta i gminy.

Do marca 2018 zostaną wykonane:

Chorzele (ul. Grunwaldzka), Nowa Wieś Zarębska, Zaręby Ostrówek, Krukowo (Góry), Poścień Wieś (kolonia), Czaplice Furmany. Do marca 2018 roku zostaną wykonane projekty: Chorzele (ul. Szkolna, ul. Akacjowa, ul. Ignatowskiego), Krzynowłoga Wielka (kolonia). W styczniu 2018 roku zostaną zlecone projekty: Mącice, Ścięciel, Krzynowłoga Wielka (kierunek Bogdany Wielkie), Annowo, Chorzele (ul. A. Mickiewicza), Grąd Rycicki. Ponadto dowieszane jest kolejne oświetlenie. Dowieszono oprawy w miejscowościach: Budki, Chorzele (ul. Karczewski), Bagienice, Krukowo.

Gmina dba o różne sfery życia

Inwestycje realizowane przy zaangażowaniu radnych, dotyczą również między innymi: rozbudowy targowiska w Chorzelach, budowy świetlic (Zdziwój Stary), budowy placów zabaw (Duczymin, Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś, Rembielin), budowy i remontów chodników i ulic (obszar całej gminy Chorzele). Zostaną także wykonane projekty dróg i chodników na terenie całej gminy. Powstaną również tzw. Otwarte Strefy Aktywności.

Chorzele pozyskują wielkie pieniądze unijne

Część inwestycji gminnych nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowania unijne i krajowe. W minionym roku udało się pozyskać około 13 mln złotych z różnych źródeł. Także i w tym roku gmina planuje różnorodne inwestycje, które będą realizowane przy udziale około 10 mln z funduszy unijnych.

Kluczowy inwestor

W 2017 roku gmina Chorzele pozyskała kluczowego inwestora, który w niedalekiej przyszłości może zainwestować nawet 2 miliardy złotych. Powstanie kilkaset, a w przyszłości tysiąc miejsc pracy. Dzięki inwestorowi oraz firmom kooperującym, bardzo szybko przyspieszony zostanie rozwój gminy. Dało się to zauważyć już w minionym roku, poprzez inwestycje związane ze strefą gospodarczą.

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments