Gmina Chorzele. Prawie 170 tys. zł na stypendia dla uczniów

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Chorzele na podstawie wniosków składanych przez rodziców uczniów oraz uczniów pełnoletnich. W październiku wydano 240 decyzji.

 

W dniach od 23 do 24 października 2023r. Urząd Gminy Chorzele wydał 240 decyzji w sprawie przyznania uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Chorzele świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego.

– Za okres od września do grudnia 2023r. środki finansowe przyznane na stypendia opiewają na sumę 168 782,00 zł. Na kwotę składają się środki własne z budżetu Gminy w wysokości 16 878,20 zł oraz pozyskana z budżetu Państwa dotacja celowa w wysokości 151 903,80 zł – informuje Urząd Miasta i Gminy Chorzele.

Stypendium będzie wypłacone jednorazowo na konta bankowe wnioskodawców wskazane we wnioskach, w dniach od 20 do 24 listopada b.r., po wcześniej przeprowadzonej procedurze dostarczenia i zaakceptowania rachunków lub faktur VAT.

Kwota stypendium szkolnego na jednego ucznia zgodnie z przepisami prawa wyższego rzędu w tym okresie uzależniona była od wysokości dochodu na jednego członka rodziny.

– Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, uzależnienia, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe – przekazuje.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 600 zł na osobę w rodzinie.

 

ren

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Marek
Marek
13 dni temu

Można dobrze rządzić bez samojebek i pajacowania w kebabie ?

Marek (prawdziwy)
Marek (prawdziwy)
12 dni temu
Reply to  Marek

Rozdawanie kasy to nie jest mądre rządzenie…

Marek
Marek
12 dni temu

Przyjrzyj się jak wyglądają Chorzele a jak Przasnysz. Tam pieniądze idą na remonty a u nas na arenę bobra która zniknie po wyborach jak kiedyś media Przasnysz. Jedz obejrzyj jak jest miasto na święta oświetlone, jak kwiaty latem rosną, jak jest czysto. Co robi ten nasz król kebaba ? Cała Polska śmieje się z przyglupa, kolorowanki teraz wymyślił, szczyt osiągnięć w jego wydaniu.

Marek (prawdziwy)
Marek (prawdziwy)
12 dni temu
Reply to  Marek

Przejeżdżam często przez Chorzele. W ciągu ostatnich powiedzmy 20 lat to miasteczko rzeczywiście się zmieniło na lepsze.
U nas rozebrali kilka ruder i na tym koniec.