Fundacja rodzinna – Ministerstwo Rozwoju i Technologii stworzyło nową instytucję prawną

Od 22 maja w życie w chodzi ustawa o fundacji rodzinnej. Dzięki niej będzie można uniknąć rozdrobnienia majątku firmowego i rodzinnego przez członków rodziny po śmierci pierwotnego założyciela firmy.

 

Stworzenie przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii nowej instytucji prawnej w postaci Fundacji Rodzinnej ma się przyczynić nie tylko do rozwoju przedsiębiorstwa i realizacji nowych inwestycji, ale także pozwolić na ustalenie reguł zarządzania firmą i majątkiem fundatora dłużej niż jedno pokolenie. Ma na tym skorzystać firma, pracownicy, udziałowcy, a także polska gospodarka.

Idea opiera się przede wszystkim na założeniu, że biznes i rodzina są formalnie odseparowane od siebie, ponieważ majątek rodzinny staje się własnością fundacji rodzinnej.

– Działa ona jak skarbiec rodzinny. Ma zapewnić rodzinie środki finansowe, a przy tym realizować wizję fundatora i dbać o wartości przyjęte przez niego w biznesie. Fundacja rodzinna jest więc środkiem do celu – funkcjonowania przedsiębiorstwa przez pokolenia i zabezpieczenia potrzeb finansowych beneficjentów – informuje ministerstwo.

 

Pięć kroków do założenia fundacji rodzinnej:

 1. Złożenie przez fundatora oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem w akcie założycielskim albo w testamencie.
 2. Sporządzenie statutu zawierającego reguły działania fundacji rodzinnej.
 3. Przekazanie majątku na fundusz założycielski.
 4. Ustanowienie organów fundacji rodzinnej.
 5. Wpisanie fundacji rodzinnej do prowadzonego przez sąd rejestru fundacji rodzinnych.

 

Zadania fundacji rodzinnej:

 • Gromadzenie i zarządzanie majątkiem przekazanym przez fundatora i inne osoby.
 • Zapewnianie środków dla beneficjentów, w szczególności osób mu bliskich.

 

Zalety fundacji rodzinnej

 • Możliwość wycofania się fundatora – przedsiębiorcy z aktywnego prowadzenia biznesu, bez utraty dochodów.
 • Finansowe zabezpieczenie członków rodziny.
 • Oddzielenie spraw biznesowych i rodzinnych.
 • Utrzymanie majątku w jednych rękach i ochrona majątku.
 • Efektywne zarządzanie majątkiem i jego pomnażanie.
 • Planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń.

 

j.b.

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments