Energia jutra

Najnowsze prognozy oraz informacje gospodarcze, a także regulacje  prawne i praktyczne aspekty związane z  szeroko pojętym  inwestowaniem w odnawialne źródła energii w Polsce, a przede wszystkim integracja środowiska skupionego wokół OZE to główne aspekty konferencji  w ramach Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej.

To ważne wydarzenie o charakterze regionalnym i cyklicznym. Składa się z dziesięciu konferencji, organizowanych w największych miastach w Polsce. Płock jest kolejnym, po Wrocławiu, Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku, miejscem na mapie konferencji odbywających się w ramach Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej. Wydarzenie patronatem honorowym objął m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Konferencja rozpoczęła się debatą przedstawicieli Rządu RP, Parlamentu RP, Parlamentu Europejskiego oraz organizacji branżowych na temat polityki Unii Europejskiej dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy spotkania próbowali odpowiedzieć na pytanie czy kierunek polityki UE w tej branży jest szansą, czy zagrożeniem dla polskiej gospodarki i energetyki.

Marszałek przedstawił działania podejmowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionie.  Podkreślił, jak ważny jest problem bezpieczeństwa energetycznego, którego istotnym elementem  jest dywersyfikacja źródeł energii, w tym rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Samorząd Mazowsza uwzględnia tę problematykę w regionalnych dokumentach strategicznych, programowych i planistycznych, szczególną uwagę poświęcając rozwojowi OZE  jako czynnika wpływającego na realizację krajowych i unijnych celów klimatyczno-energetycznych oraz rozwój nowoczesnej, konkurencyjnej  gospodarki w regionie.

Kolejne bloki poświęcone były temu, jak stymulować rozwój inwestycji w sektorze energii słonecznej, szansom związanym z rozwojem OZE dla gmin w Polsce oraz biomasie, biogazowi i energii z odpadów w kontekście nowego systemu wsparcia dla sektora. Jeden z paneli dyskusyjnych przygotowany został m.in. przez Ambasadę Republiki Federalnej Niemiec i dotyczył niemieckich doświadczeń w rozwoju OZE. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przygotowało wystąpienie na temat perspektyw dla sektora wiatrowego w Polsce do 2020 r. Konferencję zamknęły warsztaty dedykowane samorządom poświęcone tzw. dobrym praktykom w zakresie relacji na linii inwestor – gmina.


Samorząd Województwa Mazowieckiego


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments