Egzamin ósmoklasisty, znamy arkusze.

Dziś rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty, który jest obowiązkowy dla uczniów kończących szkołę podstawową. Co istotne, tych egzaminów nie można oblać, nie ma minimalnej ilości punktów, które trzeba zdobyć. Egzaminy sprawdzają wiedzę z języka polskiego, matematyki i z języka obcego.

 

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego rozpoczął się o godz. 9.00, trwał 120 minut i zakończył się tuż po 11.00. Na egzaminie było sporo pytań dotyczących “Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Należało m.in. odpowiedzieć — czy Petroniusz i Neron to postaci historyczne, czy Petroniusz jest dobrym mówcą, co wymagało uargumentowania przykładem z książki. Znalazły się też pytania dotyczące czytania ze zrozumieniem, a także pytanie o to czy w powieści występuje wątek historyczny dotyczący prześladowania chrześcijan.

Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, w 2020 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych ponad 34 7700 uczniów z ponad 12 400 szkół, którzy rozwiązali zadania w ponad milionie arkuszy egzaminacyjnych. Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 137 różnego rodzaju arkuszy, w tym: 77 arkuszy z języka polskiego i matematyki w języku polskim i litewskim oraz 60 arkuszy i 24 płyty z języków obcych nowożytnych.

Największa grupa ósmoklasistów (95,7%) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 3,8% uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.

Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,5% ósmoklasistów.Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych CentralnejKomisji Egzaminacyjnej okręgowych komisji egzaminacyjnych każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.

Dzisiejsze arkusze z języka polskiego zostały już opublikowane – można je pobrać TU.

 

M. Jabłońska


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments