Dziś rozpoczęły się matury 2023. W powiecie przasnyskim do egzaminów przystąpiło prawie 500 uczniów

W czwartek, 4 maja rozpoczął się tegoroczny egzamin maturalny. W powiecie przasnyskim przystąpiło do niego prawie 500 osób. Abiturienci będą zdawali egzamin w Formule 2023 (absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego) oraz w Formule 2015 (absolwenci 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz absolwenci wszystkich typów szkół z ubiegłych lat). Wyniki matur poznamy 7 lipca.

 

Sesja główna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w dniach od 4 do 23 maja, w tym: część pisemna – od 4 do 23 maja, część ustna – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).

W powiecie przasnyskim do tegorocznych egzaminów przystąpiło 485 osób. W Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu do matury zasiadło 126 uczniów. W Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu 217. 141 z nich to absolwenci technikum, którzy zdają egzamin w Formule 2015, zaś 76 to uczniowie liceum zdający maturę w Formule 2023.

W Zespole Szkół Powiatowych w Chorzelach do egzaminu przystąpiło 18 uczniów technikum i 42 liceum. W sumie 60 osób. W Liceum Ogólnokształcącym w Jednorożcu maturę zdaje 31 uczniów, zaś w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Przasnyszu 51.

 

Przedmioty obowiązkowe egzaminu maturalnego to:

w części ustnej:

  • język polski – bez określania poziomu,
  • język obcy nowożytny – bez określania poziomu,

w części pisemnej:

  • język polski – na poziomie podstawowym,
  • matematyka – na poziomie podstawowym,
  • język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym,

 

W 2023 r. każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Absolwent może również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie.

 

W 2023 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006 – 2023) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum (z roku 2022 i 2023), nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

 

Sprawdzanie prac i wyniki egzaminu maturalnego w 2023 r.

Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów. Świadectwa zostaną przesłane do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 7 lipca 2023 r. Tego samego dnia (7 lipca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

 

ren

 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments