Dziś 200. rocznica urodzin ks. Stanisława Czaplińskiego. Urząd Miasta w Przasnyszu upamiętni tę postać.

Pięć dni temu prezes TPZP Piotr Kaszubowski oficjalnie zgłosił ks. Stanisława Czaplińskiego jako postać godną uhonorowania tabliczką pamiątkową w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Przasnyszu. Zgodnie z zapowiedzią burmistrza, tabliczka pojawi się już podczas następnej sesji. Prezentujemy biografię duchownego, która wyszła spod pióra Piotra Kaszubowskiego.

 

Ksiądz Czapliński (1820-1914) przez 67 lat był proboszczem parafii Bogate (1846-1977) i Przasnysz. To temu, niezwykle zasłużonemu kapłanowi przasnyska fara zawdzięcza swój obecny wygląd (ostatnie remonty i przebudowy zakończyły się w 1890 r.). Za jego rządów parafią przasnyską została wystawiona figura św. Rocha (1894). To on w 1907 r. sprowadził do Przasnysza siostry szarytki, by opiekowały się przasnyskim szpitalem. To dzięki niemu szpital na Świerczewie przez kilkadziesiąt lat nosił imię św. Stanisława Kostki. To on w 1900 r. poświęcił kościół w Rostkowie. Nie mógł się go nachwalić Bolesław Prus w swoich “Kartkach z podróży”.

Ks. Czapliński był autorem dwóch artykułów o historii Przasnysza, zamieszczonych w roczniku statystycznym Leontiewa oraz w czasopiśmie “Kronika Rodzinna”, a także pracy O czci Najświętszej Marii Panny w parafii przasnyskiej (1904). To dzięki niemu kronika klasztoru bernardynów, odnaleziona w zaułku klasztornym oraz zawarta w niej legenda o młynarzu trafiła do obiegu naukowego. Ks. Czapliński był również autorem artykułów zamieszczanych w prasie kościelnej. Zorganizował w parafii, najpierw bogackiej, potem przasnyskiej, znakomity chór. Sam grał na kilku instrumentach, a nawet komponował.

Był wielokrotnie wyróżniany przez władzę kościelną. W 1884 otrzymał godność kanonika honorowego kolegiaty pułtuskiej, a w 1888 został prałatem kapituły płockiej. Przez sześć lat (1892-1898) był delegatem tejże kapituły w kolegium duchownym w Petersburgu. Otrzymał Order św. Stanisława IV klasy (1898) i Order św. Włodzimierza III klasy (1901).

W 1908 r. został uwolniony od obowiązków dziekana (został nim proboszcz Bogatego, ks. Ignacy Dzierżanowski). W 1911 r. zarządcą parafii przasnyskiej został ks. Józef Piekut. Formalnie proboszczem pozostawał nadal ks. Czapliński, któremu pozostawiono pensję i mieszkanie i który w 1913 r. obchodził jubileusz 70-lecia kapłaństwa. Przebywając czasowo w Warszawie, zapadł na zdrowiu. Zmarł po kilkutygodniowej chorobie 31 stycznia 1914 r. w wieku 93 lat. Pochowany został na cmentarzu powązkowskim w Warszawie.

 

M. Jabłońska


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments