Działka na ul.Wojskowej została sprzedana za 720 tys zł netto

Jak dowiadujemy się z Biuletynu Informacji Publicznej działkę na os.Wojskowym kupiła firma „OKNARET S.C. Edyta Agnieszka Nagiel, Wiesław Nagiel”. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu było wpłacenie wadium – 100 000 zł najpóźniej do 8 stycznia 2018 r.

 

Przasnysz, dnia 11.01.2018 r.

 

Dotyczy ustnego I przetargu nieograniczonego na :

„Sprzedaż nieruchomości, zlokalizowanej
w Przasnyszu, przy ul. Wojskowej”

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKU   PRZETARGU

 

Burmistrz Przasnysza w oparciu o § 12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1490/.                                   

 

i n f o r m u j e :

  1. Termin przeprowadzenia przetargu został ustalony na dzień 11 stycznia 2018 r.o godz.1100 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Przasnyszu przy ul. Kilińskiego 2.
  2. Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, usytuowana w Przasnyszu, przy ul. Wojskowej – działka nr 668/278 o pow. 0,3497 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu prowadzona jest księga wieczysta nr OS1P/00044802/4.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości – 560 000,00 zł netto.
  4. Cena osiągniętą w przetargu – 720 000,00 zł netto ; 885 600,00 zł brutto
  5. Komisja Przetargowa do uczestnictwa w przetargu dopuściła 4 podmioty.
  6. W wyniku przeprowadzonego przetargu firma pod nazwą „OKNARET S.C. Edyta Agnieszka Nagiel, Wiesław Nagiel”,  została wyłoniona jako nabywca nieruchomości.

 

Burmistrz  Przasnysza 

/-/Waldemar Trochimiuk 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments