Dyrektor Szpitala w Przasnyszu otrzymał pismo od NFZ. Niesie nadzieję na udostępnienie rezonansu mieszkańcom.

Wczoraj informowaliśmy o trudnościach w ogłoszeniu konkursu na świadczenia w pracowni rezonansu w SPZOZ w Przasnyszu, co skutkuje tym, że rezonans jest dostępny jedynie dla pacjentów leczonych stacjonarnie w placówkach w Przasnyszu i Makowie. Późnym wieczorem od dyrektora szpitala Grzegorza Magnuszewskiego otrzymaliśmy dobre wieści: wielokrotne starania w NFZ o rozpisanie konkursu w końcu przyniosły pożądany skutek.

 

Dyrekcja placówki kilkukrotnie występowała do dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie z prośbą o ogłoszenie postępowania konkursowego na wykonywanie badań rezonansem w trybie ambulatoryjnym, ale ze względu na ograniczenia, związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii, przez rok starania te nie przynosiły skutku.

Ostatnie wystąpienie dyrektora SPZZOZ w Przasnyszu Grzegorza Magnuszewskiego do NFZ w tej sprawie miało miejsce w styczniu 2021 r. Intensywne starania o możliwość wykonywania badań MR dyrekcja szpitala podejmowała w trosce o łatwy dostęp do badań mieszkańców naszego powiatu. Ponadto pracujące urządzenie korzystnie wpłynie na poprawę trudnej kondycji finansowej placówki.

Utrzymanie pracowni rezonansu w ciągłej gotowości, przy niewielkiej liczbie pacjentów (w całym 2020 r. rezonans wykonał niespełna 240 badań), kosztowało krocie. Do tego dochodziły znaczne koszty wynagrodzeń personelu, odpowiedzialnego za obsługę pracowni.

 

Szczęśliwie, wygląda na to, że rozwiązanie problemów jest na wyciągnięcie dłoni:

“W odpowiedzi na Pana pismo, w którym zwraca się Pan z prośbą o zawarcie z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie rezonansu magnetycznego, uprzejmie informuję, że MOW NFZ planuje przystąpienie do postępowań konkursowych w pierwszym kwartale bieżącego roku, co umożliwi przystąpienie do konkursu ofert wszystkim podmiotom leczniczym spełniającym wymagania i warunki do realizacji świadczeń.” – czytamy w piśmie skierowanym do dyrektora Magnuszewskiego przez zastępczynię dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych Katarzynę Słodką.

 

M. Jabłońska


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments