Drogi Przasnysz – Baranowo oraz Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc zostaną przebudowane. Powiat przasnyski wybrał wykonawcę

Powiat Przasnyski rozstrzygnął przetarg na kompleksową rozbudowę dróg powiatowych Przasnysz – Baranowo oraz Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc, na którą środki pozyskano z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Opublikowano informację z wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Przypomnijmy, Powiat Przasnyski otrzymał dofinansowanie w wysokości 13,3 mln zł z Funduszu Inwestycji Strategicznych na kompleksową rozbudowę dwóch dróg powiatowych: Przasnysz – Baranowo oraz Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc. Samorząd na sfinansowanie inwestycji zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości ok. 13,6 mln zł. Oferty, które wpływały w odpowiedzi na ogłaszane przetargi znacznie przekraczały zaplanowaną kwotę.

W ostatnim postępowaniu oferty złożyło kilku zainteresowanych inwestycją wykonawców. 5 września na stronie Starostwa Powiatowego w Przasnyszu pojawiła się informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert – dwóch – gdyż inwestycję podzielono na dwa etapy: pierwszy dotyczy rozbudowy drogi Przasnysz – Baranowo, drugi – drogi Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc.

 

Jako najkorzystniejszą, dla części pierwszej zamówienia, uznano ofertę złożoną przez firmę UNIBEP z Białegostoku. Firma wyceniła prace na 15 509 974,79 zł. Dla części drugiej wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Roberta Marchlińskiego z Mirowa opiewającego na kwotę 7 776 623,19 zł.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na drogach:

  • Przasnysz – Baranowo w km od 1+440 do km 10+447 w zakresie m.in.: budowy ścieżki pieszo-rowerowej (około 370 m2 ) w Przasnyszu, przebudowy istniejącego chodnika po stronie prawej w Bartnikach, w Krępie Starej i budowie chodnika w Cegielni (około 2 720 m2, ), wykonania pobocza utwardzonego po stronie prawej i lewej na długości odcinka z wyłączeniem odcinków terenu zabudowanego, wykonania pobocza z kruszywa łamanego, wykonania robót ziemnych, wykonania i uzupełnienia oznakowania poziomego i pionowego, wycinki drzew, frezowania istniejącej nawierzchni, wykonania warstw bitumicznych nawierzchni i utwardzonych poboczy, przebudowy zjazdów, oczyszczenia rowów;
  • Stara Wieś – Chorzele – Krasnosielc w km od 14+371 do km 21+937 w zakresie m.in.: obustronnego wykonania poboczy utwardzonych oraz poboczy z kruszywa łamanego, wykonania pasów ruchu dla rowerów w Małowidzu, ułożenia warstw nawierzchni bitumicznej, wykonania robót ziemnych, przebudowy zjazdów, uzupełnienia lub wymiany oznakowania poziomego, przebudowy istniejących peronów i zatok autobusowych wykonanych z kostki brukowej betonowej.

 

ren

 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments