Drążdżewo Nowe. Pożar sadzy. PSP przypomina o obowiązku czyszczenia przewodów kominowych

Do kolejnego pożaru sadzy doszło dziś w nocy w Drążdżewie Nowym. Strażacy apelują do właścicieli budynków o czyszczenie przewodów kominowych i kontrolę ich stanu technicznego. Za nieprawidłowości grozi mandat.

 

Około godziny 1.00 w nocy, 6 października do Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu wpłynęło zgłoszenie o pożarze sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego w miejscowości Drążdżewo Nowe.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano zastęp PSP i OSP Jednorożec.

– Początkowe działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu pieca centralnego ogrzewania i ugaszeniu sadzy przy użyciu gaśnicy proszkowej. Strażacy zabezpieczeni w środki ratownicze i linkę przy pomocy drabiny dostali się na dach budynku i szczotką kominiarską na łańcuchu wyczyścili komin z pozostałości sadzy – relacjonuje asp. Rafał Sekuna, dyżurny Stanowiska Kierowania PSP w Przasnyszu.

 

Na koniec działań pomieszczenia sprawdzono kamerą termowizyjną oraz miernikiem wielogazowym na wypadek występowania stężenia niebezpiecznych substancji chemicznych.

Okres jesienno – zimowy to czas wzmożonego użytkowania pieców centralnego ogrzewania. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu przypomina o obowiązku czyszczenia nie tylko pieca, ale i przewodów dymowych.

– W okresie jesienno – zimowym spalamy znacznie więcej węgla, drewna itp. Nieczyszczenie kominów co 2 – 3 miesiące może prowadzić do nagromadzenia się dużych ilości sadzy w przewodach kominowych oraz spowodować zapalenie się sadzy w przewodzie dymowym. Pożary sadzy często doprowadzają do rozszczelnienia przewodów kominowych, co w konsekwencji może doprowadzić do zapalenia się elementów palnych więźby dachowej i poszycia – przypomina KP PSP w Przasnyszu.

Na terenie powiatu przasnyskiego w sezonie zimowym 2018/2019 odnotowano 59 interwencji związanych z pożarami sadzy w przewodach kominowych, a od 2021 roku do chwili obecnej było ich 46.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu informuje, że zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące w obiektach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku, nie rzadziej niż raz na pół roku w obiektach opalanych paliwem gazowym i ciekłym (olejem opałowym),
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

 

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli i zarządców obiektów budowlanych do kontrolowania przynajmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

Za stwierdzone nieprawidłowości związane z przewodami kominowymi PSP może nałożyć mandat karny w wysokości do 500 złotych.

 

j.b.

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments