Dodatek osłonowy będzie kontynuowany? Posłowie złożyli projekt

Grupa posłów Polski 2050-TD i KO złożyła projekt nowelizacji ustawy, dot. wsparcia odbiorców energii. Znalazł się w nim zapis o powrocie dodatku osłonowego. Świadczenie ma pomóc najuboższym w radzeniu sobie z podwyżkami cen energii, węgla czy gazu.

 

Dodatek osłonowy wprowadziła ustawa dnia 17 grudnia 2021 r. Dodatek był wypłacany w dwóch wysokościach; wyższa kwota przysługiwała gospodarstwom domowym ogrzewającym się węglem. Taki sam mechanizm utrzymano w propozycji przedłużającej dodatek na pierwsze półrocze 2024 r.

– Ponieważ dodatek ma obowiązywać przez pół roku, założono, że jego wysokość wyniesie połowę kwot, które obowiązywały w całym roku 2023 z uwzględnieniem waloryzacji o urzędowo potwierdzony wskaźnik inflacji w 2022 roku, który wyniósł 14,4 proc. – informuje portal samorządowy PAP.

Zgodnie z projektem, wnioski o dodatek na pierwsze półrocze 2024 r. trzeba będzie złożyć do końca kwietnia 2024 r. Maksymalny limit wydatków państwa na wypłatę dodatków w roku 2024 założono na poziomie 2 mld 300 mln zł.

– Bez zmian mają pozostać reguły, iż wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji – czytamy.

 

ren

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments