Czy Ścięciel zostanie nowym sołectwem w gminie Chorzele?

Do radnych Rady Miasta i Gminy Chorzele wpłynął wniosek mieszkańców wsi Ścięciel dotyczący utworzenia nowego sołectwa i tym samym wyłączenia ich wsi z sołectwa Mącicie.

 

Mieszkańcy wsi Ścięciel złożyli pismo do Rady Miasta i Gminy Chorzele z prośbą o utworzenie nowego sołectwa. Swój wniosek motywują tym, że czują się „niedoinformowani” przez obecnego sołtysa Mącic.

– Do wystąpienia z powyższą prośbą skłoniło nas poczucie braku wpływu na to, co się dzieje w gminie Chorzele, a dotyczy naszych spraw. Powodem jest brak własnego reprezentanta – mieszkańca wsi. Teoretycznie powinien reprezentować nas sołtys w Mącicach, w praktyce nie wychodzi to najlepiej. Doskwiera nam zwłaszcza niedoinformowanie. Jedynym kanałem informacyjnym jest tablica we wsi Mącice, ale wieś ta leży z boku uczęszczających przez mieszkańców Ścięciela tras do Wielbarka i Chorzel, którymi udajemy się po zakupy, do urzędu lub do pracy. Rzadko ktoś z mieszkańców trafia do Mącic i zapoznaje się z informacjami na tablicy – mówią mieszkańcy Ścięciela.

 

– Jako przykład możemy podać ostatnie zebranie, które dotyczyło rozdziału pieniędzy z funduszu sołeckiego. Jedynie przypadkiem jeden z mieszkańców wsi dowiedział się o spotkaniu, w którym oczywiście wziął udział – dodają.

Podkreślają, że chcą mieć realne szanse na decydowanie o swojej wsi, co może pozytywnie wpłynąć na integrację społeczną jej mieszkańców. Dodatkowo chcą powrócić do historii, gdyż wiele lat wcześniej Ścięciel był wsią sołecką.

Wniosek mieszkańców został przekazany do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która ma zająć się ta sprawą. O finale poinformujemy naszych czytelników.

 

j.b.

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments