Czy powiat pomoże miastu Przasnysz w budowie krytego basenu?

Rada Miejska w Przasnyszu zobligowała burmistrza Łukasza Chrostowskiego do wystąpienia z zapytaniem do starosty przasnyskiego, w jakiej kwocie powiat może wesprzeć czy też partycypować w ewentualnym zamierzeniu inwestycyjnym, polegającym na budowie krytego basenu.

W piśmie burmistrza do starosty czytamy, że zapytanie jest uzasadnione dotychczasową korespondencją, w której starosta wyraził przychylność ewentualnej inwestycji. „Aktualna sytuacja majątkowa miasta Przasnysz, bez środków zewnętrznych, w tym środków od samorządu powiatowego, wyklucza realizację tej inwestycji”- czytamy w piśmie podpisanym przez burmistrza oraz przewodniczącego Rady Miejskiej, które zostało sporządzone 20 lutego.

Powiat skłonny zaproponować wsparcie. Ale…

W odpowiedzi z 5 marca starosta Krzysztof Bieńkowski poinformował, że Zarząd Powiatu Przasnyskiego przychylnie ocenia budowę basenu w Przasnyszu i jest skłonny zaproponować Radzie Powiatu Przasnyskiego wsparcie finansowe inwestycji. Jednakże przed podjęciem stosownej decyzji Zarząd Powiatu jest zobligowany do przeanalizowania aspektu formalno-prawnego udzielenia dotacji dla miasta Przasnysz na budowę basenu i rozważenia możliwości finansowych wsparcia tego przedsięwzięcia.

W dalszej części swojego pisma Zarząd Powiatu prosi o przedstawienie wstępnej koncepcji i harmonogramu budowy basenu wraz z analizą finansową, zawierającą całkowity koszt wykonania inwestycji, wkład własny miasta w finansowanie przedsięwzięcia oraz pozyskanych lub planowanych do pozyskania środków zewnętrznych z funduszy krajowych lub unijnych.

Dokumenty są dostępne

Trzeba jednak zauważyć, że wielobranżowa dokumentacja projektowa oraz harmonogram rzeczowo-finansowy budowy basenu sportowego zostały opracowane za sprawą Waldemara Trochimiuka, który obecnie jest wicestarostą przasnyskim. Była też inżynieria finansowa, oparta na sprzedaży udziałów w miejskiej spółce oraz pieniądzach z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które w maju 2018 r. przeszły miastu koło nosa. Burmistrz Łukasz Chrostowski zauważa jednak, że zmiany na rynku budowlanym powodują, że dokumentacja musi ulec zaktualizowaniu.

– Harmonogram budowy basenu wraz z analizą finansową, zawierającą całkowity koszt wykonania inwestycji, rzeczywiście został opracowany w poprzedniej kadencji. Niemniej Miasto Przasnysz w ramach umowy z Wykonawcą, zleciło aktualizację wartości tej inwestycji – mówi burmistrz. Dodaje także, że proces budowlany jest procesem bardzo dynamicznym. – Zmiany na rynku budowlanym, spowodowane sytuacją gospodarczą w kraju, mogą skutkować zmianą kosztów związanych z budową, stąd też aktualizacja taka jest konieczna. Po otrzymaniu dokumentu, Miasto przedstawi Zarządowi Powiatu aktualny harmonogram i koszty inwestycji – zapewnił włodarz.

Burmistrz jest jednak gorącym orędownikiem budowy basenu odkrytego

Basen sezonowy to dwudziestokrotnie tańsze rozwiązanie. Jak wiemy koszt budowy krytej pływalni, oszacowany przez poprzednie władze miasta, to przeszło 21 milionów zł brutto. Do tego dochodzi utrzymanie nierentownego obiektu kosztujące około 1,5 miliona rocznie. Pływalnia odkryta kosztuje nieporównywalnie mniej. Budowa dwóch basenów kąpielowych na świeżym powietrzu, to wydatek około miliona złotych, a ich sezonowe utrzymanie według szacunków burmistrza Chrostowskiego to około 100 tys. zł.

– Jestem za budową basenu odkrytego, który angażuje znacznie mniej środków finansowych i pozwoli realizować pierwszoplanowe inwestycje, chociażby drogowe. Ponadto wkład własny w taką inwestycję wymaga sprzedaży udziałów w spółce MZGKiM sp. z o.o. dla podmiotu publicznego z późniejszym odkupem. Jestem temu także przeciwny. Jeżeli chodzi o finansowanie zewnętrzne, to koncepcja ta również została opracowana w poprzedniej kadencji, uwzględniająca właśnie sprzedaż udziałów w spółce, wsparcie z gmin, a także fundusze krajowe – powiedział burmistrz.

M. Jabłońska


 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments