Czy 30 maja przasnyscy radni uchwalą wysokość stawki za śmieci?

Zapraszamy Mieszkańców Przasnysza do udziału w sesji Rady Miejskiej w Przasnyszu. XI sesja odbędzie się 30 maja o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

TEMATEM OBRAD SESJI BĘDZIE:
1. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Przasnysza na lata 2019 – 2028,
2) zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2019 rok,
3) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym,
4) planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Przasnysz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.,
5) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
6) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności,
7) ustanowienia lokalnego Programu Osłonowego Miasta Przasnysz „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

2. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018”.

3. Przyjęcie „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Przasnysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018”.

4. Sprawy różne.


 

Źródło UM Przasnysz
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments