Czernice Borowe: Wspólne działania, wspólny cel – społeczna integracja międzypokoleniowa

Czernickie Stowarzyszanie Aktywnych Społecznie  serdecznie zaprasza osoby w wieku 60 +  z terenu Gminy Czernice Borowe (powiat przasnyski)  i gminy Grudusk (powiat ciechanowski) do udziału w projekcie pt.  „Wspólne działania, wspólny cel – społeczna integracja międzypokoleniowa.” który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020, Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową.

Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 27 000,00 zł.

Celem projektu jest:  Promocja integracji wewnątrz i międzypokoleniowej środowiska seniorskiego  z gmin Czernice Borowe, Grudusk z dziećmi przebywającymi w Placówce opiekuńczo -wychowawczej,,Nasze Dzieci” w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016r. w obszarze kultury, sztuki oraz aktywności społecznej.

W ramach projektu od lipca br. do końca 2016 roku,  młode pokolenie oraz osoby starsze z dwóch sąsiednich gmin będą wspólnie aktywnie i twórczo spędzić czas wolny korzystając z warsztatów muzycznych, teatralnych. Odbędą się także spotkania integracyjne, wyjazd do teatru, wieczory poezji, warsztaty bożonarodzeniowe oraz kiermasz świąteczny.

Dla osób starszych zostaną zorganizowane dodatkowo:

-zajęcia o zmianach biologicznych i zdrowotnych zachodzących wraz z wiekiem,

-profilaktyka zdrowia i promocja zdrowego trybu życia

-warsztaty rozwojowe i motywacyjne  do działania

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Magdaleną Bukowską – koordynator projektu,

tel. 23-674-60-41  ul. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe.

 Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Do udziału w projekcie rekrutowani będą przedstawiciele dwóch grup społecznych: seniorzy oraz osoby młode.

Kryteria formalne kwalifikacji do projektu dla osób starszych:

a)      Ukończone 60 lat na dzień składania formularza rekrutacyjnego;

b)     Zameldowanie (stałe bądź czasowe) na terenie realizacji projektu: gmina Czernice Borowe lub Gmina Grudusk,

Kryteria formalne kwalifikacji do projektu dla osób młodych:

a)      Status podopiecznego placówki opiekuńczo-wychowawczej „Nasze dzieci”  w Czernicach Borowych.

Dodatkowo na etapie rekrutacji stosowane będą kryteria preferencyjne w stosunku do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Osoby, które nie zakwalifikują się do udziału w projekcie zostaną umieszczone na liście rezerwowej, co pozwala im brać udział w spotkaniach otwartych, oraz mogą zostać wolontariuszami naszej organizacji.

Monika Łukasiak


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments