Czas na zmianę pokoleniową w samorządzie!

MATERIAŁ KWW MIESZKAŃCY Z REGIONU

W niedzielę urny wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00. To będą przełomowe wybory dla całego regionu. Mieszkańcy mogą dać w nich wyraz swoim sympatiom, nadziejom, wizji rozwoju, czy poprzeć dany program wyborczy. Taka możliwość pojawia się zaledwie raz na pięć lat. Wybory samorządowe są najistotniejsze, bo mają bezpośredni wpływ na naszą „małą ojczyznę”. W niedzielę skorzystajmy z tej szansy i samorząd przekażmy w ręce ludzi, którym najbardziej ufamy.

Przez blisko dwa miesiące wykonaliśmy gigantyczną pracę, aby dotrzeć do jak największej ilości przasnyszan. Porozmawiać z nimi, zdiagnozować nastroje, wsłuchać się w ich problemy i gotowe rozwiązania. Mieszkańcy zaufali nam, otworzyli się i niejednokrotnie krótkie rozmowy przeradzały się w długie dyskusje o całym naszym regionie. Czujemy ciężar odpowiedzialności za nasze miasto. Tak samo jak niemal wszyscy przasnyszanie, mamy dosyć „wojenek przasnysko-przasnyskich” na których traci tylko cały nasz region. Chcemy w Przasnysz tchnąć nowoczesność i społeczne rozwiązania, które zintegrują naszych mieszkańców. Jest wiele pracy… Jesteśmy jednak zdeterminowani, aby przez najbliższą kadencję ciężko pracować na rzecz naszej „małej ojczyzny”. Nasi kandydaci to niemal sami społecznicy, którzy działają na rzecz Przasnysza od lat. Skoro świetnie radzą sobie w inicjatywach oddolnych – z pewnością dadzą sobie radę także w samorządzie. Z korzyścią dla całego miasta.

W tych wyborach pojawia się ogromna szansa na zmianę. „Zmianę pokoleniową”, która może nastąpić już w najbliższą niedzielę. Kandydatów jest tak dużo, że będzie decydował każdy pojedynczy głos. Dlatego tak ważne jest, żeby nikt nie zadecydował za nas. Idźmy na wybory.

Wybierzmy kandydatów KWW Mieszkańców z Regionu – są gwarancją dialogu w samorządzie i ciężkiej pracy na rzecz naszych mieszkańców. To szansa, której nie wolno zmarnować.

Nie zawiedziemy.

Łukasz Chrostowski – kandydat na burmistrza miasta Przasnysz

Program wyborczy i nasi kandydaci – www.mieszkancyzregionu.pl


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments