Ciechanów zwalnia z podatku przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

Pomoc dla ciechanowskich przedsiębiorców, udzielaną jako pomoc de minimis, zakłada uchwała przyjęta na ostatniej sesji Rady Miasta. To forma wsparcia dla przedsiębiorców realizujących na terenie Ciechanowa nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy.

Uzyskanie prawa do zwolnienia uzależnione jest od liczby miejsc pracy powstałych w związku z nową inwestycją. W zależności od tej liczby zróżnicowano progi dostępności zwolnienia. Zwolnienie przysługuje na okres:

  • 1 roku – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 2 miejsca pracy;
  • 2 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 5 miejsc pracy;
  • 3 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy;
  • 4 lat – jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 50 miejsc pracy.

Zwolnienia dotyczą nowo wybudowanych lub rozbudowanych budynków lub ich części bądź budowli lub ich części. Ubiegając się o zwolnienie z podatku od nieruchomości, należy złożyć w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji inwestycji do organu podatkowego zgłoszenie o zamiarze skorzystania z pomocy de minimis.

Jak podkreślono w uzasadnieniu uchwały, budowa nowych budynków i budowli lub ich rozbudowa wiąże się z kształtowaniem rynku pracy, a co za tym idzie z pobudzeniem lokalnej gospodarki. Proponowane zwolnienie ma na celu również zachęcenie przedsiębiorców funkcjonujących w mieście oraz poza nim do inwestowania kapitału i tworzenia nowych miejsc pracy na terenie Ciechanowa. System zachęty poprzez zwolnienie od podatku od nieruchomości ma na celu generowanie tworzenia nowych miejsc pracy, co przekłada się na spadek bezrobocia, a tym samym polepszenie warunków materialnych mieszkańców.


Źródło UM Ciechanów
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments