Chorzele. Konsultacje z sołtysami w sprawie dofinansowania wymiany starych kotłów grzewczych.

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Chorzele odbyło się spotkanie sołtysów, pracowników Urzędu oraz przedstawicieli firmy świadczącej kompleksowe usługi doradcze w zakresie możliwości pozyskania przez samorząd Gminy funduszy unijnych na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji” w regionie, polegających na wymianie przez mieszkańców urządzeń grzewczych (działanie 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020).

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór na realizację projektu. W związku z tym, władze Gminy prowadzą konsultacje społeczne i w zależności od ich wyników, tj. liczby mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie, burmistrz Miasta i Gminy Chorzele rozważy jego realizację oraz przedłożenie stosownego wniosku Radzie Miejskiej w Chorzelach o ujęcie ww. inwestycji w uchwale budżetowej.

Wcześniej, w dniu 4 lutego b.r. burmistrz Beata Szczepankowska, w obecności pracowników Urzędu spotkała się z przedstawicielami firmy, a w dniach 19 i 20 lutego odbyły się spotkania z mieszkańcami w ZSP w Zarębach i w Centrum Sportów Zimowych w Chorzelach.

Podczas spotkań omówiono aspekty techniczne wykonania instalacji oraz warunki uczestnictwa w programie.

Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej dystrybuowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Pozwala on na sfinansowanie nawet do 80% wartości inwestycji.

Zgodnie z regulaminem trwającego konkursu Gmina może pozyskać dofinansowanie m.in. na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe. Wspierane będą kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę (np. drewno, pellet) lub paliwa gazowe, z wyłączeniem pieców węglowych.

Zgłoszony do dofinansowania projekt może dotyczyć wymiany źródeł ciepła (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych (w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych), kotłowniach osiedlowych, a także w budynkach użyteczności publicznej.

W ramach konkursu dopuszczona jest termomodernizacja i/lub budowa, przebudowa instalacji wykorzystujących OZE (np. ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła) w budynkach, w których następuje wymiana urządzenia grzewczego.

Źródło UM Chorzele
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments