Certyfikat „Szkoły Uczącej się” dla podstawówki w Krasnem

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krasnem odbyła się Konferencja Upowszechniająca Ocenianie Kształtujące. Udział w niej wzięła trenerka Centrum Edukacji Obywatelskiej Agnieszka Wenda. Szkoła Podstawowa w Krasnem otrzymała Certyfikat „Szkoły Uczącej się”.

 

– Konferencja „Przez pasję do sukcesu” miała na celu rozpropagowanie idei Oceniania Kształtującego i była jednym z etapów programu Całościowy Rozwój Szkoły 2, do którego szkoła w Krasnem przystąpiła w 2019 roku dzięki staraniom ówczesnej dyrektor Małgorzaty Balcerzak – informuje szkoła.

Po zakończeniu działania na poziomie zaawansowanym szkoły biorące udział w programie mogą ubiegać się o uzyskanie Tytułu „Szkoły Uczącej Się”, czyli certyfikatu jakości nauczania i uczenia się uczniów.

– Ocenianie Kształtujące jest strategią nauczania i uczenia się, które ma sprawić, aby uczniowie byli jak najbardziej zaangażowani w proces edukacyjny i byli świadomi, czego i po co się uczą, a także jakie postępy czynią.  W ciągu roku szkolnego nauczyciele wprowadzają w „przestrzeń” lekcyjną kolejne elementy Oceniania Kształtującego – dodaje.

 

Podczas spotkania gospodarze mieli szansę zaprezentować swoją pracę nad doskonaleniem uczenia się i nauczania.

– Podczas konferencji dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasnem Wojciech Gołębiewski wspomniał o początkach wprowadzania Oceniania Kształtującego w Krasnem. Następnie liderzy zespołu nauczycielskiego Katarzyna Magnuszewska oraz Ireneusz Gajek – przedstawili idee Oceniania Kształtującego i jego dobre praktyki stosowane w naszej szkole, zarówno w klasach starszych, jak i młodszych, takie jak: kryteria sukcesu podawane do lekcji, kartkówek, sprawdzianów, zadań, wykorzystanie informacji zwrotnej od nauczyciela i od ucznia, tworzenie samodzielnych notatek uczniowskich – wyjaśnia placówka.

Goście mogli obejrzeć lekcję języka polskiego, na której zaprezentowano stosowane strategie, metody i techniki, które stosują w nauczaniu nauczyciele z Krasnego. Na zakończenie konferencji wszystkich zaproszono na słodki poczęstunek. Była to okazja do wymiany doświadczeń.

W drugiej części spotkania omawiano temat motywacji wśród uczniów. W tym celu uczestnicy wzięli udział w warsztatach poprowadzonych przez Agnieszkę Wendę, Katarzynę Magnuszewską oraz Ireneusza Gajka.  Na zakończenie wręczono na ręce dyrektora Wojciecha Gołębiewskiego Certyfikat „Szkoły Uczącej się”.

 

– Otrzymanie tego zaszczytnego tytułu jest owocem pracy dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów, a także potwierdza wysoką jakość pracy dydaktycznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krasnem. Dziękujemy dyrekcji, wszystkim liderom i nauczycielom z naszej i zaprzyjaźnionych szkół, rodzicom i uczniom za uczestniczenie w realizacji ważnych działań projektu. Jesteśmy wdzięczni Agnieszce Wendzie, która z zaangażowaniem, cierpliwością i udzielającą się pogodą ducha towarzyszyła nam w tej edukacyjnej przygodzie – czytamy.

 

 

j.b.

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments