Burmistrz Przasnysza z absolutorium i wotum zaufania. Radni byli jednomyślni

29 czerwca br. podczas Sesji Rady Miejskiej w Przasnyszu odbyła się debata nad Raportem o stanie miasta Przasnysz za 2020 rok. Radni udzielili absolutorium burmistrzowi Łukaszowi Chrostowskiemu z tytułu wykonania budżetu i jednogłośnie udzielili mu wotum zaufania. Oświadczenia woli radnych wyrażone w głosowaniach świadczą o akceptacji nie tylko dla wykonania budżetu, ale i o pozytywnej ocenie sytuacji Przasnysza oraz obecnych i przyszłych działań jego władz.

 

Do uczestnictwa w debacie nad Raportem o stanie miasta nie zgłosił żaden z mieszkańców Przasnysza. W tym punkcie obrad głos zabrał wiceprzewodniczący Arkadiusz Chmielik, który docenił Wydział Gospodarki Komunalnej, MOPS oraz Miejską Bibliotekę Publiczną za 100% pozyskanie dostępnych środków zewnętrznych.

„Na plus” zdaniem radnego był także m.in. rozwój monitoringu miejskiego, ale liczyłby na jego większą skuteczność względem liczby zgłoszeń kierowanych na policję. Arkadiusz Chmielik zwrócił jednak uwagę, że problemem było „zamkniecie” budżetu miasta deficytem w wysokości 105 tys. zł co zdarzyło się po raz pierwszy od lat.

 

Zła sytuacja demograficzna

Burmistrz nie zgodził się z uwagą radnego, ponieważ w trudnym pandemicznym roku, w którym liczba ulg udzielonych mieszkańcom i przedsiębiorcom była rekordowa, 100-tysięczny deficyt – zdaniem burmistrza – można ocenić jako sukces, bo zamknięcie gospodarki negatywnie odbiło się na dochodach budżetu miasta.

Włodarz pochylił jednak głowę nad niepokojącą statystyką dotyczącą liczby mieszkańców Przasnysza, która w 2020 r. względem roku poprzedniego spadła o ponad 100 osób.

Rok 2020 jest kolejnym rokiem, w którym spadała liczba osób w wieku produkcyjnym (o 1%) i rosła liczba osób w wieku poprodukcyjnym. Grupa ta stanowiła na koniec 2020 r. 23,5% wszystkich mieszkańców Przasnysza, a dane demograficzne wskazują na systematyczne starzenie się naszego społeczeństwa.

Radny Piotr Kołakowski, zwrócił z kolei uwagę na merytoryczną wartość dokumentów stworzonych w ramach Funduszy Norweskich, które dają całościowy obraz miasta, jego szans, potencjałów, potrzeb i problemów, z którymi się boryka. Na marginesie decyzji w sprawie przyznania Przasnyszowi grantu jeszcze nie ma, choć spodziewano się jej lada dzień.

Wotum zaufania bez głosów przeciwnych i wstrzymujących

Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi Przasnysza wotum zaufania. Udzielenie wotum jest wynikiem debaty nad raportem o stanie miasta i wyrazem akceptacji organu stanowiącego dla obecnych i przyszłych działań władz.

Swoje stanowisko w tej sprawie radni podejmują bezwzględną większością głosów, co oznacza, że aby zdobyć wotum Łukasz Chrostowski musiał uzyskać 8 głosów wśród 15 członków rady, co udało mu się z nawiązką. Radni w kwestii wotum głosowali jednomyślnie „na tak”. Jest to pozytywna zmiana wobec ubiegłorocznego głosowania nad wotum, kiedy dwóch radnych (Arkadiusz Chmielik i Wojciech Długokęcki) wstrzymało się od głosu.

 

Absolutorium także uchwalono jednogłośnie

Radni, podejmując decyzję w kwestii absolutorium dla burmistrza, wzięli pod uwagę m.in.: sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2020 rok (zatwierdzone jednogłośnie), korzystną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz pozytywne stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przasnyszu.

W przypadku głosowania w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok decyzja radnych była również jednomyślna, ale wiceprzewodniczący Arkadiusz Chmielik ubolewał nad brakiem realizacji budowy boiska przy szkole nr 1, która była na liście ubiegłorocznych zadań oraz wyraził nadzieję na większy udział dotacji zewnętrznych w planowanych inwestycjach.

Obiektywnie słabym wynikiem sprawozdania był także niski – kilkuprocentowy – udział inwestycji we wszystkich wydatkach budżetowych w 2020 r.

Burmistrz podziękował radnym za 13 posiedzeń rady miejskiej w 2020 r., z których część odbywała się zdalnie.

– Jestem bardzo dumny, że jednogłośnie udało mi się otrzymać wotum. Szczerze państwu dziękuję, że doceniają państwo jak nasze miasto się rozwija oraz dostrzegacie nasze starania – komentował Łukasz Chrostowski. Podziękowania popłynęły również do pracowników Urzędu miasta, bez których burmistrz – jak sam przyznał – jest nikim.

 

M. Jabłońska

Sprawdź również
guest
8 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Edzio
Edzio
1 rok temu

Dno !

Ens
Ens
1 rok temu

Wykreślił śmieci z obrad żeby dostać wotum

Wiola
Wiola
1 rok temu

Weź kandyduj na tego burmistrza wygraj wybory I pokaż co potrafisz bo krytykować to każdy może A ten chłopak naprawdę jest wspaniałym gospodarzem tylko go podziwiać

Adriano
Adriano
1 rok temu
Reply to  Wiola

Tak średnio bym powiedział. Wspaniale to on mówił przed wyborami. Szkoda że po wyborach o tym zapomniał.

Marek
Marek
1 rok temu

Kończ waść wstydu oszczędź

Ait
Ait
1 rok temu

A jak mogli zagłosować radni bezradni 😁😁😁

Konowal
Konowal
1 rok temu

Jakieś nieścisłości były w raporcie? A tu chyba nie napisali 🙂
Bez pracowników jest nikim ale pensje pobiera.

Janusz Radomski
Janusz Radomski
1 rok temu

Opłaty za śmieci niedługo przekroczą kwotę minimum socjalnego na osobę. Odrobinę rozsądku, gdzie rozsądek zarzadzania naszymi podatkami i darowiznami dla tego miasta.