Burmistrz Przasnysza wyjaśnia powołanie nowej Rady Nadzorczej MZGKiM.

Burmistrz Przasnysza Łukasz Chrostowski dokonał zmiany rady nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Podczas sesji Rady Miejskiej 28 marca klub PiS za sprawą Bogdana Ćwieka złożył w tej sprawie oficjalną interpelację. Poniżej prezentujemy oficjalną odpowiedź UM w Przasnyszu.

 W odpowiedzi na interpelację Klubu Radnych Miejskich Prawo i Sprawiedliwość z dnia 28.03.2019 r. informuję;

  1. Burmistrz Przasnysza odwołał członków Rady Nadzorczej, która powołana została w poprzednich kadencjach, przez poprzednio rządzących. Uprzedni skład Rady Nadzorczej nie był wybierany przez aktualnego Burmistrza. W swojej kampanii wyborczej zapowiadałem, że chcę dokładnie i szczegółowo przyjrzeć się finansom MZGKiM sp. z o.o. w Przasnyszu. Jest zatem wręcz oczywiste, że działania takie mogą być realizowane wyłącznie z osobami o podobnych spostrzeżeniach i poglądach co do funkcjonowania Miasta i Spółki.
  2. Burmistrz kierował się kryteriami doświadczenia zawodowego i życiowego członków Rady Nadzorczej. W skład Rady powołano adwokata, specjalistę od prawa administracyjnego, byłego asystenta sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, główną księgową jednej ze spółek komunalnych, piastującej uprzednio funkcje prezesa takiej spółki, a także posiadającą certyfikat Ministra Skarbu Państwa do zasiadania w takich spółkach, radcę prawnego, który posiada doświadczenie
    w obsłudze samorządów i spółek komunalnych i zasiadał w Radach Nadzorczych tego typu. Powołałem niewątpliwie bardzo mocną, silną i doświadczoną Radę Nadzorczą. A zatem doświadczenie, wiedza i zaufanie stanowiły wyłączne kryterium powołania.
  3. Patrz pkt. 2.
  4. Na chwilę obecną tj. na dzień sporządzenia niniejszego pisma, nie są planowane. (zwolnienia – przyp. red.)

Wyjaśnić także trzeba, że powoływanie Rady Nadzorczej, której zadaniem jest ścisłe nadzorowanie Spółki jest wyłączną kompetencją Burmistrza. Cieszy mnie jednak troska Klubu Radnych PiS o rzeczoną Spółkę. Mam wobec tego nadzieję, że Ci nigdy nie dopuszczą do sprzedaży udziałów w tej Spółce, bowiem po analizie sytuacji finansowej przez powołaną przeze mnie Radę Nadzorczą, a także po konsultacji z Prezesem tej Spółki, wiem, że taka sprzedaż nawet podmiotowi instytucjonalnemu, dla MZGKiM sp. z o.o. nie jest korzystna.

Informuję, że stosownie do art. 24 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, interpelacja jak i odpowiedź na nią zostanie niezwłocznie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Łukasz Chrostowski

Burmistrz Miasta Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments