Burmistrz Przasnysza renegocjuje cenę za energię elektryczną.

Miasto Przasnysz korzystając z nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zwróciło się do wyłonionego w przetargu sprzedawcy energii elektrycznej z wnioskiem o renegocjację cen. – Jesteśmy najprawdopodobniej jednym z pierwszym samorządów, które korzystają z możliwości renegocjacji zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej. Obniżenie cen pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie Miasta, tańsze będzie utrzymanie oświetlenia ulicznego i budynków użyteczności publicznej – wyjaśnia burmistrz Łukasz Chrostowski.

Obniżenie ceny za energię elektryczną skutkować będzie obniżeniem kosztów związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego, a także budynków użyteczności publicznej, co znacząco wpłynie na oszczędności do budżetu miasta. – Więcej pieniędzy w budżecie miasta, to więcej inwestycji – mówi Burmistrz. – Jak na razie prognozujemy oszczędności, które być może uda nam się osiągnąć. Wystąpiliśmy do sprzedawcy energii o renegocjację cen. Wniosek wynika z nowelizacji przepisów, które zapowiadała administracja rządowa. Przedsiębiorcy energetyczni są obowiązani do takich renegocjacji. – wyjaśnia Burmistrz.

Wniosek Miasta Przasnysz wynika z ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Jeżeli samorządowcom uda się renegocjować ceny energii, to najpewniej będą jednym z pierwszych samorządów. – Ustawodawca zagwarantował utrzymanie poziomu cen energii elektrycznej na dotychczasowym poziomie. Miasto Przasnysz skorzysta z nowych przepisów celem przeprowadzenia rokowań. Mimo, że Wykonawca został wyłoniony w ramach zamówienia publicznego, przepisy prawa zamówień publicznych nie stoją na przeszkodzie takich renegocjacji, co więcej nawet jej sprzyjają. Ustawa ma charakter szczególny w stosunku do dotychczasowych przepisów. W związku z tym Burmistrz zwrócił się do Wykonawcy o renegocjację. Dotychczas stawka wynikająca z uprzednio obowiązującej umowy wynosiła 0,2119 zł/1 kWh., podczas gdy stawki wynikające z zawartej ze spółką TRMEW Obrót sp. z o.o. wynoszą 0,3489 zł/1 kWh. – wyjaśnia radca prawny Urzędu Miasta Łukasz Machałowski.

W wyniku postępowania przetargowego jeszcze przed wejściem w życie przepisów Miasto Przasnysz rozstrzygnęło przetarg na zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta i 10 placówek miejskich Gminy Miasta Przasnysz. W ramach przetargu wyłoniono Wykonawcę TRMEW Obrót sp. z o.o.

W razie rozstrzygnięcia renegocjacji poinformujemy o szczegółach sprawy.

red.


 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments