Burmistrz Przasnysza ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu.

Burmistrz Przasnysza ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3w Przasnyszu, adres szkoły: ul. Orlika 48, 06-300 Przasnysz

ZARZĄDZENIE NR 41/2019

BURMISTRZA PRZASNYSZA

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) art. 29 ust.1 pkt 2 i art.63 ust.10 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz § 1 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Przasnyszu.,06-300 Przasnysz, ul. Orlika 48.

§ 2.

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko wymienione w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Przasnysz, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Przasnysz oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Przasnysz.

 §4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Przasnysza

Łukasz Chrostowski


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments