Budynki po byłej szkole podstawowej w Osówcu Kmiecym po raz drugi idą pod młotek

Wójt gminy Przasnysz, Grażyna Wróblewska ogłosiła drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Osówiec Szlachecki i Osówiec Kmiecy.

 

Nieruchomość, o której mowa położona jest na dwóch działkach w miejscowościach Osówiec Kmiecy i Osówiec Szlachecki. Znajdują się na niej główne zabudowania byłej szkoły podstawowej tworzące jeden obiekt gospodarczy.

„Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. Działka nr 183/2 od południa graniczy z działką nr 95/2 należącą do wsi Osówiec Kmiecy, natomiast działka nr 95/2 od północy graniczy z działką nr 183/2 należącą do wsi Osówiec Szlachecki. Na działce 183/2 znajdują się główne zabudowania byłej szkoły podstawowej oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 115, 116, 117 o łącznej powierzchni użytkowej 727,40 m2. Na działce 95/2 znajdują się zabudowania byłej szkoły podstawowej oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami: 99, 100, 101 o łącznej powierzchni użytkowej 293,02 m2. Tworzą jeden obiekt gospodarczy. Od strony wschodniej wzdłuż granicy obiektu jest szosa asfaltowa do Osówca Szlacheckiego”.

 

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren, na którym położona jest nieruchomość przeznaczony jest na teren usług nieuciążliwych (działka nr 183/2) i teren zabudowy jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi (działka nr 95/2).

Przetarg odbędzie się 8 maja 2023 roku o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, pok. Nr 6.

Łączna wartość nieruchomości  wynosi 1 068 183,20 zł netto ( słownie: jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 20/100), w tym:

  • grunt w działce nr 183/2 – 183 508,00zł,
  • wartość budynku nr 115 –   45 816,80zł,
  • wartość budynku nr 116 –  13 406,40zł,
  • wartość budynku nr 117 – 520 236,80zł,
  • grunt w działce nr 95/2 – 185 959,20zł,
  • wartość budynku nr 99 –   57 640,80zł,
  • wartość budynku nr 100 – 49 823,20zł,
  • wartość budynku nr 101 – 11 792,00zł,

+ obowiązująca stawka podatku VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem w wysokości 55 tys. zł na konto gminy Przasnysz do dnia 28 kwietnia 2023 roku.

 

 

j.b

 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments