Brak snu – jak może wpływać na zdrowie?

Sen jest nieodłączną częścią życia człowieka. Należy przesypiać mniej więcej 1/3 doby, czyli 8 godzin. Jest to czas poświęcony na odpoczynek i regenerację organizmu. Zaburzenia snu, w tym bezsenność i częste wybudzanie się w nocy, oddziałują negatywnie na zdrowie pacjenta. W jaki sposób? Z jakimi dolegliwościami mogą walczyć osoby, które cierpią na brak snu?

 

Sen koniecznym warunkiem do życia

Natura stworzyła nas tak, że sen jest niezbędny do normalnego funkcjonowania. Co ciekawe, ludzie są w stanie przetrwać dłużej bez jedzenia niż bez nocnego odpoczynku. Im jest go mniej, tym więcej niekorzystnych skutków ubocznych może odczuwać dana osoba.

Przedstawiciele National Sleep Foundation dowiedli, że człowiek, który nie śpi przez 17-19 godzin z rzędu, zachowuje się tak, jakby znajdował się pod wpływem alkoholu i miał około 0,5 promila we krwi1. Stan ten jest porównywalny do nietrzeźwości, co przekłada się na ograniczenie zdolności poznawczych i wydłużenie czasu reakcji. Spada sprawność umysłu, koncentracja, a praca umysłowa staje się praktycznie niemożliwa. Człowiek jest rozkojarzony, ma problem z podejmowaniem racjonalnych decyzji, ale i może odczuwać niedostatek odporności organizmu.

Po 24 godzinach braku snu funkcjonuje, jakby miał w krwi 1 promil alkoholu. Po nieprzespanych dwóch dobach traci poczucie rzeczywistości.

 

Jakie są skutki zaburzeń snu?

W większości przypadków w początkowej fazie bezsenności, gdy trwa ona stosunkowo krótko, człowiek odczuwa ogólne osłabienie, a jego samopoczucie nie jest najlepsze. Zmniejsza się zdolność do efektywnej pracy i nauki. Pojawiają się konsekwencje psychospołeczne.

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne stworzyło klasyfikację DSM5, która pozwala na rozpoznanie zaburzeń rytmu snu i czuwania. Na tej podstawie można wskazać wiele negatywnych skutków takich problemów. Zalicza się do nich nadmierną senność oraz cierpienie lub upośledzenie życia społecznego i zawodowego.

Jednym z pierwszych objawów braku snu są wahania nastroju, a wszystko przez to, że zmniejsza się rezerwa emocjonalna, co skutkuje mniejszą odpornością organizmu na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Człowiek, który śpi za mało, będzie bardziej skłonny do odczuwania negatywnych emocji, takich jak smutek, zmęczenie i depresja. Brak snu może stać się przyczyną niechęci do jakichkolwiek aktywności. Pojawiają się trudności w wykonywaniu zadań, których realizacja wymaga planowania i przewidywania. Wszystko to przez osłabienie funkcji neurologicznych, co przejawia się obniżeniem wrażliwości na środowisko i pogorszeniem spostrzegawczości. Może pojawić się nadwrażliwość na ból i to nawet już przy niedoborze snu trwającym krótkotrwale.

Skrócony czas snu powodować może także zaburzenia widzenia. Osoba, która cierpi na bezsenność, może mieć błędną ocenę odległości czy głębokości, a nawet doświadczać halucynacji. Pojawiają się problemy z koordynacją ruchową, wykonywaniem precyzyjnych czynności i lekkie drżenie rąk.

 

Jak przeciwdziałać brakowi snu?

Skoro brak snu powoduje aż tyle negatywnych skutków dla zdrowia i samopoczucia człowieka, warto podjąć odpowiednie kroki na drodze leczenia bezsenności. Zalecana jest wizyta u lekarza rodzinnego, który może zalecić farmakoterapię i wskazać, jak zadbać o higienę snu. Brak snu może stać się jednym z powodów wielu poważnych schorzeń. Stąd też warto podjąć leczenie.

W ramach farmakoterapii można przyjmować Senaminę, czyli lek na sen zawierający przebadaną klinicznie doksylaminę. Preparat ten odpowiada za eliminację najczęściej występujących objawów krótkotrwałej bezsenności. Jedna tabletka Senaminy powoduje, że skraca się czas potrzebny na zaśnięcie – pacjent zasypia średnio w ciągu 30 minut, a jego sen może wydłużyć się nawet do 8 godzin. Zwiększa się głębokość i jakość odpoczynku, a przy tym redukowana jest liczba nocnych pobudek. Doksylamina nie powoduje przy tym uzależnienia.

Należy pamiętać, że Senamina to lek i dla własnego bezpieczeństwa należy go stosować zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Źródła:

1https://oem.bmj.com/content/57/10/649.short

Informacje o leku:
Senamina, 12,5 mg doksylaminy wodorobursztynianu. Lek OTC
Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie sporadycznie występującej bezsenności u osób dorosłych.
Podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A.

SEA/14024/09/23

 

materiał zewnętrzny

Sprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.