ATRAKCYJNE WARUNKI NAUKI I KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I NOWE WYPOSAŻENIE W ZSP W PRZASNYSZU I CHORZELACH

Coraz bardziej atrakcyjną ofertę i warunki nauki oraz kształcenia proponują nasze powiatowe szkoły zawodowe. Szkoły posiadają bardzo dobra bazę lokalową i infrastrukturę towarzyszącą w postaci hal sportowych, basenu, internatów. Niebawem staraniem władz powiatu i starostwa powiatowego ruszy budowa krytego lodowiska w Przasnyszu przy ZSP. Ale to nie wszystko. Dyrekcje szkół wraz z pracownikami we współpracy z władzami powiatu poszerzają ofertę edukacyjną. Nowe wyposażenie pracowni szkolnych do nauki zawodu w ZSP w Przasnyszu (dyr. Andrzej Brocki) dla 5 kierunków nauczania oraz realizowane atrakcyjne wyjazdy uczniów na zagraniczne praktyki zawodowe i staże w Grecji, to między innymi efekt wartych 1,5 mln. zł. projektów unijnych przygotowanych przez szkołę przy współpracy ze starostwem powiatowym w Przasnyszu. Obecnie ZSP w Przasnyszu wspólnie z ZSP w Chorzelach (dyr. Krzysztof Milewski) przygotowują kolejne projekty na zagraniczne staże i kursy zawodowe.

Kompleksowy program rozwoju ZSP

Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu to nie tylko nowe wyposażenie, zagraniczne praktyki oraz staże, kursy i szkolenia, ale również ciekawe formy doskonalenia i praktycznej nauki zawodu.

Praktyki, staże, kursy dla uczniów, sprzęt dla szkoły

Cel główny to podniesienie kompetencji zawodowych 200 uczniów ZSP w Przasnyszu zwiększające ich szanse na rynku pracy, przez m.in. realizację staży i praktyk, kursy, szkolenia oraz podniesienie jakości nauczania w ZSP przez m.in. wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego. Wsparciem zostaną objęci uczniowie z kierunków klas technikum: ekonomista, informatyk, pojazdów samochodowych, rolnik, żywienia i usług gastronom. Oraz uczniowie ZSZ – kierunek Kucharz. Projekt przewiduje również wsparcie dla technikum i zasadniczej szkoły zawodowej z ZSP w Przasnyszu w zakresie doposażenia pracowni dla szkolnictwa zawodowego.

Nowe pracownie szkolne w ZSP w Przasnyszu

Wyposażanie pracowni szkolnych obejmie 5 kierunków kształcenia: Szkoła Branżowa I stopnia ,,Kierowca – mechanik”, Technik pojazdów samochodowych, Technik rolnik, Technik ekonomista, Technik żywienia. Obecnie są ogłaszane przetargi na zakup sprzętu. Całość doposażenia pracowni jest zgodne z rekomendowanymi katalogami Krajowego  Ośrodka  Wspierania Edukacji  Zawodowej  i Ustawicznej. Przetarg będzie zrealizowany do końca czerwca 2018 roku.

Nowy sprzęt do kształcenia zawodowego

Technik żywienia: sprzęt komputerowy, robot kuchenny wieloczynnościowy, blender gastronomiczny, piec konwekcyjno-parowy, naświetlacz do dezynfekcji jaj, podgrzewacz do talerzy.

Technik rolnik:  agregat uprawowo siewny,  siewnik zbożowy o szerokości 2,5m z redlicami stokowymi, pług obracalny 3-skibowy, kosiarka dyskowa tylna o szerokości 2,6m,  opryskiwacz polowy ciągany 1200l z belką 12m, przetrząsaczo-zgrabiarka Z-518.

Szkoła Branżowa I stopnia : Kierowca – mechanik  i Technik pojazdów samochodowych: komputerowe zestawy diagnostyczne do sprawdzania urządzeń elektrycznych i elektronicznych,  mierniki wielkości elektrycznych,  zestaw elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych, zestawy demonstracyjne instalacji elektrycznych,  stół probierczy, model z przekładnią zębatkową i wspomaganiem.

Technik ekonomista: 18 stanowiskowa pracownia komputerowa wraz z oprogramowaniem do tego kierunku kształcenia.

Staże dla uczniów

W stażach już uczestniczy 160 uczniów w/w kierunków kształcenia w ilości 150 godzin każdy uczeń. Staże odbywają się u pracodawców. Każdy uczestnik po ukończeniu stażu otrzyma 2 tys. złotych. Ponadto wszyscy uczestnicy staży ukończą różnego rodzaju kursy.

Kursy i szkolenia dla uczniów  kończące się otrzymaniem odpowiednich certyfikatów 

Kurs barmański (8h) – 10 osób, Kurs baristy (16h)- 10 osób, Kurs carvingu I stopnia (8h) 10 os,  Kurs kelnerski I stopnia (16h) 10 os, Warsztaty czekoladowe (8h) – 10 os, Analiza laboratoryjna żywności – kurs przygotowawczy na studia, Kurs księgowość w małej firmie (32h) – 10 os. x 3 grupy, Kurs spawacza MAG (145 h) 20 os, Kurs AutoCAD (20h)- 25 osób, Operator wózków widłowych (45h) – 20 os, Kurs obsługi opryskiwaczy (10 osób, 8h), Kurs kombajnisty (10 os, 16h), Kurs prawo jazdy kat. B+E (30 osób), Jestem przedsiębiorczy – szkolenia dla uczniów (12 gr x 10 os x 120h).

We are Europe – Staż zawodowy w Grecji z „Erasmus+”

Wyjazd grupy młodzieży do Grecji w dniach 29.10.-11.11.2017r. (czas pobytu 14 dni) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Staż zawodowy w Grecji o profilu rolniczym

Projekt skierowany był do młodzieży szkół zawodowych – z klasami o profilu rolniczym. Głównym celem działań projektowych jest zdobycie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego zagranicą oraz podwyższenie ich kompetencji językowych i społecznych ale także: – poszerzenie wiedzy i rolniczych umiejętności zawodowych z zakresu podstawy programowej poszerzonej o specyfikę technik rolnych w Grecji; – kształcenie umiejętności językowych w zakresie komunikacji oraz słownictwa zawodowego; – kształcenie postaw pozwalających na aktywny udział w procesie poznawczym, wspierających przedsiębiorczość i podejmowanie inicjatyw w życiu społecznym; – poznawanie kultury Riwiery Olimpijskiej.

W ramach stażu 35 uczniów z klas technikum rolniczego i technikum żywienia z ZSP w Przasnyszu zdobywało wiedzę zawodową i doskonaliło umiejętności w warunkach praktycznych. Stażyści pracowali między innymi przy zbiorze oliwek, w tłoczarni oliwy,  zwiedzali fabrykę serów Feta. Czas wolny spędzali zwiedzając zabytki Grecji i poznając kulturę Riwiery Olimpijskiej.

Nowe projekty ZSP w Przasnyszu i Chorzelach

Obecnie ZSP w Przasnyszu wspólnie z ZSP w Chorzelach przygotowują dokumentację do projektu ,,ERASMUS +” Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2018/2019. Będzie  to kolejny wyjazd do Grecji na  czterotygodniowy  staż na plantacjach oliwek, kiwi i produkcji sera feta. Będzie w nich uczestniczyła młodzież z klas gastronomicznych, rolniczych oraz nowo utworzonego technikum logistycznego.

ZSP w Przasnyszu złożył również projekt ,,Mam aspiracje – lepsze kwalifikacje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt ma na celu rozwój zawodowy uczniów oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły. W ramach projektu uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, w kursach zawodowych, odbędą płatne staże a szkoła zostanie wyposażona w dodatkowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Staż i kursy zawodowe będą silnie ukierunkowane na dostosowanie przyszłych absolwentów do potrzeb regionalnego rynku pracy, wzmocnią ich zdolność i atrakcyjność do zatrudnienia. Projekt ten przeszedł już pierwsze bardzo pozytywne oceny.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments