Atak terrorystyczny na terenie stacji uzdatniania wody w Przasnyszu – ćwiczenia.

Problemy z atakami w cyberprzestrzeni dotykają urzędy. Ludność żyje w cieniu ataków terrorystycznych przeprowadzonych we wschodnich częściach kraju i w stolicy. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ostrzega, że na terenie powiatu może dojść do działań prowadzonych przez grupy dywersyjno-rozpoznawczych. W mieście Przasnysz na terenie stacji uzdatniania wody doszło ataku terrorystycznego w wyniku którego nastąpiło uwolnienie środków chemicznych wykorzystywanych w procesie uzdatniania wody – to tylko scenariusz ćwiczenia.

W dniach 26-27 września 2019 roku, zgodnie z przyjętym „Planem szkolenia obronnego powiatu przasnyskiego na 2019 rok”, przeprowadzone zostały wieloszczeblowe ćwiczenia obronne pod kryptonimem „JESIEŃ-2019”, których tematem było „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

Ćwiczenie zorganizowano we współdziałaniu z terenowymi organami administracji wojskowej i samorządowej powiatu przasnyskiego oraz stałym dyżurem wojewody mazowieckiego. Celem było doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej organów administracji samorządowej w zakresie realizacji zadań operacyjnych w przypadku podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz ocena realności przyjętych w tym zakresie rozwiązań. Ćwiczeniem kierował Krzysztof Bieńkowski – Starosta Przasnyski.

Zgodnie z zatwierdzonym planem przebiegu ćwiczenia, praktycznie testowano systemy łączności i obiegu informacji. Rozwinięto następujące elementy: stałe dyżury – starosty, organów gmin, powiatowych służb, inspekcji, straży i jednostek organizacyjnych powiatu; elementy stanowisk kierowania, stanowiska kierowania akcją kurierską – starosty, organów gmin; powiatowe centrum zarządzania kryzysowego; wybrane elementy organizacyjne systemu wykrywania i alarmowania obrony cywilnej starostwa.

Ponadto podczas epizodu praktycznego na Stacji Uzdatniania Wody w Przasnyszu swoje umiejętności zaprezentowali: Komenda Powiatowa Policji w Przasnyszu, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu, Zespoły Ratownictwa Medycznego SPZOZ “MEDITRANS OSTROŁĘKA”.

W ćwiczeniu udział wzięli: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce, organy gmin wraz z podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi, powiatowe służby, inspekcje i straże, jednostki organizacyjne powiatu, pracownicy wydziałów starostwa.

W podsumowaniu ćwiczenia podczas konferencji głównej kierownik ćwiczenia stwierdził, że zasadnym jest kontynuowanie tej formy szkolenia, która poza wiedzą teoretyczną pozwala na pozyskanie umiejętności praktycznych w realizacji zadań oraz zweryfikowanie przyjętych rozwiązań w opracowanej dokumentacji. Powiatowe ćwiczenie obronne będzie stanowiło punkt odniesienia do dalszych działań szkoleniowych, w tym ćwiczeń w tej dziedzinie.

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments