Apel wojewody mazowieckiego o reagowanie kryzysowe w sytuacjach wystąpienia złych zjawisk atmosferycznych

W miniony czwartek, 30 grudnia wojewoda mazowiecki wystosował do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego apel dotyczący sytuacji kryzysowych podczas okresu zimowego. Prosi w nim o przeprowadzenie akcji prewencyjnych i informacyjnych w zakresie kontrolowania miejsc przebywania osób bezdomnych i egzekwowanie obowiązku odśnieżania.

 

W czwartek, 30 grudnia Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki skierował do jednostek samorządu terytorialnego apel w związku z sezonem zimowym. Zwrócił w nim uwagę na podjęcie działań oraz wszelkich procedur reagowania kryzysowego w związku z możliwością wystąpienia złych warunków i zjawisk atmosferycznych.

Wojewoda zaapelował o podjęcie działań, które mają polegać na sprawdzeniu i przygotowaniu zarządców dróg do podjęcia akcji odśnieżania, sprawdzeniu drożności kanalizacji deszczowej, odwodnienia dróg oraz zweryfikowaniu i ewentualnym doposażeniu posiadanych zapasów magazynowych, w szczególności materiałów przeciwpowodziowych, na wypadek wystąpienia niekorzystnych warunków hydro-meteorologicznych.

 

Dodał, by zostały wzmożone akcje prewencyjne i informacyjne w zakresie kontrolowania miejsc przebywania osób bezdomnych zagrożonych wychłodzeniem, w celu udzielenia im pomocy.

Zaapelował także o egzekwowanie obowiązku odśnieżania chodników i usuwania śniegu z dachów od właścicieli i zarządców nieruchomości.

 

j.b.

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments