Ambitne plany starosty przasnyskiego w tegorocznym budżecie powiatu

Starostwo Powiatowe będzie dysponowało w roku 2017, głównie dzięki środkom finansowym pozyskiwanym z zewnątrz jednym z największych budżetów w Polsce opiewającym na kwotę ponad 113 mln. zł. Tylko w 2017 roku powiat przasnyski, praktycznie nie posiadając dochodów własnych i nie zbierając podatków od mieszkańców, wydatkuje na inwestycje i zakupy inwestycyjne na rzecz mieszkańców kwotę 53 mln zł. Na inwestycje trafi prawie co druga złotówka z budżetu starostwa. Stanowi to jeden z najwyższych wskaźników inwestycji wśród powiatów w Polsce.

Dużo także na oświatę i pomoc społeczną

Starostwo ponad 29 milionów złotych przeznaczy na oświatę, co jest kwotą wyższą o kilka milionów złotych od przyznanej subwencji oświatowej. Na pomoc społeczną trafi niebagatelna kwota prawie 13 milionów. To kolejny bardzo doby budżet naszego powiatu.

W tym roku ponownie bardzo ambitny plan 

Będzie to budżet dużych inwestycji i dużych projektów unijnych. Oznacza to również niepewność co do jego realizacji. Większość inwestycji jest bowiem uzależniona od pieniędzy z UE. Budżet to jest jednak pewien plan. On może być zrealizowany z nawiązką, ale może tez być zrealizowany częściowo. Dla nas ten plan zawsze był tylko narzędziem do pozyskiwania środków finansowych na realne projekty. Bez ambitnego planu nie pozyskamy pieniędzy i nie zrealizujemy naszych zamiarów. Dobrym planem dajemy sobie szansę, ale nie pewność realizacji. Z tym zastrzeżeniem Zarząd Powiatu Przasnyskiego proponuje inwestycje w r. 2017 na poziomie 53 543 617 zł, a całość wydatków na poziomie 113 185 264, 10 zł – informuje starosta przasnyski Zenon Szczepankowski.

Wielkie inwestycje, racjonalna gospodarka finansowa

Pomimo tak dużych inwestycji i wykorzystania funduszy unijnych i krajowych, dla których trzeba było zapewnić wkład własny, powiat posiada niezmiennie od lat zrównoważony budżet. -Tak duże inwestycje mogą być prowadzone dzięki racjonalnie prowadzonej gospodarce finansowej. Nawet jeśli zdarzy się konieczność wzięcia kredytu na projekty współfinansowane z UE, to po zakończeniu inwestycji są one szybko spłacane. W roku 2016 powiat nie brał żadnych kredytów i spłacił w ciągu jednego roku ponad 11 mln zł zaciągniętych w końcówce starej perspektywy finansowej UE w roku 2015 – informuje Sławomir Czaplicki z przasnyskiego starostwa.

Główne zadania inwestycyjne powiatu w roku 2015

Na inwestycje na terenie całego powiatu w 2017 roku przeznaczymy ponownie bardzo duże środki, głównie pozyskane z zewnątrz. Będzie to ponad 53 miliony złotych na 30 zadań inwestycyjnych. – Będziemy kontynuowali budowę i modernizację dróg, nadal inwestowali w infrastrukturę służącą rozwojowi przedsiębiorczości i nowym miejscom pracy, bezpieczeństwu naszych mieszkańców, ochronie zdrowia, opiece społecznej, czy oświacie. Plany i wydatki dotyczą również budowy zbiorników wodnych w Przasnyszu i Chorzelach, budowy innowacyjnego systemu energii odnawialnej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych szkół i placówek powiatu, Terenowego Poligonu Doświadczalno – Wdrożeniowego w Powiecie, czy przebudowy budynku starostwa z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi interesantów i inwestorów – informuje Sławomir Czaplicki.

Przez 16 lat, 484 inwestycje za ponad 450 mln zł

-W ciągu ponad 16 lat istnienia powiatu starostwo i jego jednostki organizacyjne zrealizowały 484 inwestycje za ponad 450 mln zł i położyły solidny fundament pod dalsze kilkusetmilionowe przedsięwzięcia, ale już z udziałem przedsiębiorstw i wyższych uczelni. Te przyszłe mechanizmy inwestowania będą nieporównanie bardziej związane bezpośrednio z podniesieniem jakości życia indywidualnych mieszkańców powiatu, gdyż będą to inwestycje w miejsca pracy i innowacje – dodaje Sławomir Czaplicki.

Kolejny rok wytężonej pracy

Budżet na rok 2017, co podkreśla starosta przasnyski Z. Szczepankowski jest, tak, jak co roku w bardzo dużym stopniu uzależniony od środków przewidzianych do pozyskania z zewnątrz. Dlatego, że powiat nie ma praktycznie żadnych innych dochodów i nie zbiera podatków od mieszkańców. W związku z tym będzie to kolejny rok wytężonej pracy dla starosty, zarządu powiatu, radnych i pracowników administracji.

Łukasz Chrostowski

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments