Aleksandra Wasilewska i Adrian Mikołajski ze Szkoły Podstawowej w Duczyminie ze stypendium Fundacji im. O.Honoriusza Kowalczyka

Przyznawane cyklicznie przez Fundację im. O.Honoriusza Kowalczyka w Poznaniu stypendia dla wyróżniających się uczniów trafiły w tym roku do Aleksandry Wasilewskiej i Adriana Mikołajskiego ze Szkoły Podstawowej w Duczyminie (pow.przasnyski) oraz do Aleksandry Jarosz, uczennicy KLO w Mławie. Uroczystość wręczenia odbyła się 17 czerwca w Duczyminie podczas Dnia Patrona szkoły, którym jest właśnie O.Honoriusz.

 

Data wręczania stypendiów nie jest przypadkowa, nawiązuje bowiem do daty 10 czerwca 2013 roku, kiedy to za swojego patrona szkoła obrała pochodzącego właśnie z Duczymina znanego potem duszpasterza i dominikanina – O.Honoriusza Kowalczyka.

Jak co roku, stypendystów wytypowały szkoły. Są to uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce, wyróżniają się też aktywnością w życiu społecznym szkoły i klasy oraz uczestnictwem w życiu religijnym.

Stypendia wręczali przeor poznańskich dominikanów O.Michał Śliż i prezes Fundacji Stanisława Borowczyk. Specjalne podziękowania młodzieży z Duczymina i Mławy za udział w internetowym wieczorze z czytaniem homilii O. Honoriusza wręczyli skarbnik Fundacji – Małgorzata Klemczak oraz Krzysztof Jakubowski.

Na zakończenie uroczystości rozpoczętych mszą św. odprawioną przed obrazem Matki Bożej Duczymińskiej, uczniowie przygotowali wzruszający program słowno muzyczny, łączący postacie św. Papieża Jana Pawła II i O.Honoriusza Kowalczyka.

Fundacja im. O. Honoriusza Kowalczyka współpracuje ze szkołą od roku 2006 roku, przyznając uzdolnionej i wyróżniającej się młodzieży stypendia. Dzięki poznańskiej fundacji wsparcie otrzymało 30 stypendystów z okolic rodzinnej miejscowości O.Honoriusza. Fundacja przyznaje również stypendia młodzieży poznańskiej, gdzie przed tragiczną śmiercią pełnił posługę duszpasterską O.Honoriusz Kowalczyk, współpracuje też z Mławą, gdzie również przyznawane były stypendia. W Mławie mieszka też rodzony brat O.Honoriusza, Kazimierz Kowalczyk.

 

Źródło codziennikmlawski.pl
Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments