ABSOLUTORIUM DLA STAROSTY I ZARZĄDU POWIATU PRZASNYSKIEGO

W dniu 31 maja 2017 roku Rada Powiatu Przasnyskiego udzieliła absolutorium Zarządowi Powiatu Przasnyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Podstawą do udzielenia absolutorium było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, przedstawionego przez Zarząd Powiatu.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu, której przewodniczy radny Janusz Osiadacz, na podstawie przeprowadzonej analizy w zakresie realizacji budżetu przez Zarząd Powiatu i pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wystąpiła do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium w związku z działalnością finansową za 2016 rok. Rada Powiatu Przasnyskiego opowiedziała się za udzieleniem absolutorium.

Powiat posiada zrównoważony budżet

Powiat przasnyski realizuje i planuje szereg potężnych inwestycji infrastrukturalnych i od początku istnienia, mimo ogromnych nakładów finansowych na inwestycje, prowadzi racjonalną gospodarkę finansową oraz posiada zrównoważony budżet.

I miejsce w Polsce

Przypomnijmy, że Powiat przasnyski podtrzymał I miejsce w Polsce wśród powiatów
w rankingu pozyskiwania i wydatkowania środków unijnych przez polskie samorządy, które zajmuje od początku obecności Polski w Unii Europejskiej.

Skarbnik Anna Tworkowska odeszła na emeryturę

Podczas sesji uroczyście pożegnano odchodzącą na emeryturę skarbnik powiatu Annę Tworkowską. Wieloletnia skarbnik pozostawia budżet i finanse powiatu w bardzo dobrej kondycji. Powiat, dzięki roztropnej i racjonalnej polityce finansowej pozyskał i zainwestował dotychczas ponad 450 mln zł pozyskanych z unii europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.

Czekają nas kolejne wielkie inwestycje

Obecnie starostwo i jego jednostki organizacyjne przygotowują się do kolejnych istotnych dla mieszkańców i potrzebnych naszemu powiatowi wielkich inwestycji infrastrukturalnych, drogowych, oświatowych, zdrowotnych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments