Absolutorium dla Burmistrza Przasnysz Waldemara Trochimiuka

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzielenie Burmistrzowi Przasnysza Waldemarowi Trochimiukowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2012 rok.

Wczoraj, 27 czerwca br. podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej w Przasnyszu, Radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi Waldemarowi Trochimiukowi absolutorium za wykonanie budżetu Miasta Przasnysz za 2012 rok.  To trzecie absolutorium udzielone burmistrzowi w tej kadencji samorządu.

Przed głosowaniem radni zapoznali się m. in. ze sprawozdaniem burmistrza z wykonania budżetu za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, ze sprawozdaniem finansowym za rok 2012 oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

Realizację ubiegłorocznego budżetu badała również Regionalna Izba Obrachunkowa w  Warszawie, zespól w Ostrołęce. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów, skład orzekający RIO wydał pozytywną opinię w Uchwale Nr Os.167.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2013r. W dniu 27 maja 2013 r. wpłynął do RIO w Warszawie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2012 rok. Przedłożony wniosek też pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Uchwale Nr Os.283.2013 z dnia 29 maja 2013 roku.

W 2012 r. dochody budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości  52.191.380,22 zł, co stanowi 95,8 % planu, w tym:

– dochody bieżące w wysokości 44.894.050,50 zł – 96,4 % planu,

– dochody majątkowe w wysokości 7.297.329,72 – 92,4 % planu.

Wydatki budżetowe zrealizowano  w wysokości  55.982.198,02 zł, co stanowi 95,7 % planu, w tym:

– wydatki bieżące w wysokości – 41.631.158,69 zł  – 97,7 % planu,

– wydatki majątkowe w wysokości 14.351.039,33 zł – 90,4 % planu.

Na zakończenie sesji Burmistrz podziękował Radzie Miasta za udzielenie absolutorium. Podkreślił, że dobra realizacja budżetu w 2012 roku, to zasługa nie tylko burmistrza, ale również radnych Rady Miejskiej, a przede wszystkim pracowników Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych i placówek oświatowych, którzy praktycznie realizują „pomysły” burmistrza i Rady Miejskiej.

Po sesji burmistrz zaprosił wszystkich na tort okolicznościowy.


 

Urząd Miasta Przasnysz


0002-obraz_1097

0003-obraz_1157

0004-obraz_1167 0005-obraz_1170


 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments