Absolutorium dla Beaty Szczepankowskiej

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrz Beacie Szczepankowskiej.

Były też kwiaty i podziękowania za pracę na rzecz gminy Chorzele.

Poprzedni rok pracy burmistrz i wykonanie budżetu oceniała m.in.  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Także komisja budżetowa i rewizyjna Rady Miejskiej nie zgłosiła żadnych uwag co do pracy Beaty Szczepankowskiej. Tuż przed udzieleniem absolutorium burmistrz przedstawiła całoroczne podsumowanie pracy urzędu. Rada Miejska w Chorzelach musiała ocenić wykonanie budżetu za rok 2015, dlatego też burmistrz zgodnie z ustawowym obowiązkiem przedłożyła wiele dokumentów. Radni analizowali sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Chorzele za 2015 rok, sprawozdanie finansowe gminy Chorzele za 2015 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok, informację o stanie mienia gminy Chorzele za 2015 rok oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Dzięki temu radni mogli dokładnie poznać stan finansów gminy Chorzele, posiadanego majątku komunalnego oraz opinii niezależnych organów i instytucji kontrolnych. Przedstawione dokumenty były podstawą do podjęcia decyzji o udzielenie absolutorium dla Beaty Szczepankowskiej.

Burmistrz zaznaczyła, że udzielnie absolutorium powinno być potwierdzeniem prawidłowej działalności finansowej gminy. Stwierdziła także, że prawidłową pracę potwierdzają opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinie komisji merytorycznych. Doceniła także pomoc radnych i podziękowała im za współpracę i zaufanie. Beata Szczepankowska podziękowała za wszystkie spostrzeżenia i krytyczne uwagi, które były przedstawiane w trakcie realizacji budżetu. Dodała także, że starała się razem ze współpracownikami uwzględniać wszystkie wnioski radnych odnośnie zmian, czy nowych zadań w budżecie.

Monika Sobierajewska


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments