95 tys. zł z budżetu Mazowsza dla Gminy Czernice Borowe na drogę dojazdową do gruntów rolnych.

Gmina Czernice Borowe otrzyma 95 tys. zł dofinansowania na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Umowę w tej sprawie podpisali wójt Wojciech Brzeziński, skarbnik Grażyna Pszczółkowska oraz marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Na mocy podpisanej umowy Gmina Czernice Borowe otrzyma środki finansowe na realizację zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borkowo Falenta”. Planowany koszt inwestycji to 248 900,62 zł.

 

W ramach przedsięwzięcia przebudowana zostanie droga w miejscowości Borkowo Falenta o długości 763 mb, poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej, uzupełnienie poboczy oraz ustawienie oznakowania.

Realizacja inwestycji nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments