55 osób w Przasnyszu ubiega się już o matczyne emerytury. Komu przysługuje nowe świadczenie?

Biuro Terenowe ZUS w Przasnyszu przyjęło 55 wniosków o emerytalne świadczenie dodatkowe. Ubiegać się mogą o nie zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Wciąż można składać dokumenty. Złożyć je można w placówce ZUS (ul. Leszno 4 w Przasnyszu) lub w przypadku osób posiadających okresy ubezpieczenia rolniczego – w przasnyskiej placówce KRUS (przy ul. Jana Kilińskiego 19).

Do 8 marca w całej Polsce ZUS przyjął już łącznie prawie 30 tys. wniosków w sprawie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, zwanego emeryturą matczyną. W województwie mazowieckim dokumenty złożyło już 2 107 klientów, z czego 6 to mężczyźni. Najwięcej wniosków pochodzi właśnie z północnej części naszego województwa. Nowe świadczenie weszło w życie 1 marca, ale z racji dużego zainteresowania ZUS przyjmował dokumenty już od połowy lutego.

Dla kogo rodzicielskie świadczenie uzupełniające?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może otrzymać matka, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku jej śmierci albo porzucenia dzieci – ojciec. Dzieci nie muszą być biologiczne, mogą być adoptowane bądź współmałżonka. Dodatkowe kryteria to: ukończenie wieku emerytalnego (kobiety 60, mężczyźni 65 lat), brak środków niezbędnych do życia oraz obywatelstwo polskie lub prawo pobytu. Trzeba także mieszkać w Polsce. Co ważne, świadczenia mogą nie otrzymać osoby, które zostały pozbawione władzy rodzicielskiej lub gdy była ograniczona.

Ile wynosi matczyna emerytura?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające wynosi maksymalnie tyle, ile emerytura minimalna (obecnie 1 100 zł brutto). Jeżeli ktoś nie pobiera emerytury, to otrzyma właśnie 1 100 zł. Natomiast Ci, których emerytura jest niższa niż emerytura minimalna, otrzymają dopełnienie do tej kwoty. Jeżeli więc obecna emerytura wynosi np. 800 zł, to zostanie ona podwyższona o 300 zł, czyli do 1 100 zł. Osoby, których obecne świadczenia są wyższe niż emerytura minimalna, nie będą mogły skorzystać z matczynych emerytur. Wypłata matczynej emerytury przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS wyda decyzję w danej sprawie.

Gdzie złożymy wniosek?

Na salach obsługi przasnyskiego biura ZUS czekają przeszkoleni pracownicy, którzy poza udzielaniem szczegółowych informacji pomagają także w wypełnieniu wniosków i oświadczeń. Dokumenty można składać w placówce ZUS (ul. Leszno 4 w Przasnyszu) lub w przypadku osób posiadających okresy ubezpieczenia rolniczego w placówce KRUS (przy ul. Jana Kilińskiego 19).

Jakie formalności trzeba spełnić?

Wniosek powinien zawierać m.in. dane osobowe, PESEL lub nr dowodu osobistego bądź paszportu, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wskazanie świadczenia, o które się ubiegamy i sposób jego wypłaty oraz podpis. Do wniosku należy dołączyć: akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej, numery PESEL dzieci oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej oraz innych okolicznościach niezbędnych do przyznania świadczenia. Należy też zaznaczyć czy posiadało się przerwy w wychowywaniu dzieci, jak długie oraz podać ich przyczynę. Gdy wnioskodawcą jest ojciec, trzeba podać także datę śmierci matki lub porzucenia przez nią dzieci. Okoliczności przedstawione w oświadczeniu mogą być potwierdzone np.  zaświadczeniami z urzędu  skarbowego czy urzędu gminy.

oprac. Małgorzata Jabłońska


Źródło ZUS
Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments