42 jednostki OSP w powiecie przasnyskim z dofinansowaniem.

Polski rząd za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2019 roku w całym kraju przeznaczył dla jednostek OSP kwotę 82 mln zł. W powiecie przasnyskim o dofinansowanie mogło ubiegać się 50 jednostek OSP. Do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu realizującej to przedsięwzięcie wpłynęły łącznie 42 wnioski, z których wszystkie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komendanta Powiatowego i przekazane do dalszej realizacji. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu przasnyskiego otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 256 050,00 zł, przy czym każda jednostka, która złożyła wniosek otrzymała dofinansowanie minimum 5 000,00 zł.

Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej która weszła w życie w dniu 19 sierpnia 2019 roku dała możliwość dofinansowania, realizowanych przez jednostki OSP zadań związanych z organizowaniem przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych, przedsięwzięć kulturalno – oświatowych propagujących wiedzę i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, upowszechnianiem i wspieraniem form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej, propagowaniem zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

– Dziękuję Komendantowi Powiatowemu PSP w Przasnyszu Waldemarowi Białczakowi za sprawne i skuteczne przeprowadzenie naboru wniosków i wszelką pomoc udzielaną strażakom ochotnikom z naszego terenu – podsumował starosta Bieńkowski.


 

Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments