40 opasek bezpieczeństwa trafi do seniorów z Przasnysza

Do końca grudnia przasnyski MOPS będzie realizował program, w ramach którego grupa 40 seniorów otrzyma opaski bezpieczeństwa.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zaprasza seniorów powyżej 65. roku życia do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2022. Ośrodek realizuje Moduł II Programu, tj. „Opaska na odległość = Opaska bezpieczeństwa”.

– Z programu skorzystać mogą mieszkańcy m. Przasnysz w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na niepełnosprawność, przewlekłą chorobę, przebyte zabiegi medyczne, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Program skierowany jest do osób prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom – informuje Joanna Cieślik, dyrektor MOPS w Przasnyszu.

 

Rekrutacja uczestników do Programu potrwa do 29 czerwca. Zgłoszenia przyjmują pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej działu usług: Anna Brzeźniak i Kamila Klimkowska.

W terminie do 1 lipca, do ośrodka zostanie dostarczonych 40 opasek. Z ich obsługi zostaną przeszkoleni zarówno pracownicy, jaki i sami seniorzy.

Po zakończeniu projektu, jeśli nie zostanie on przedłużony, każda osoba będzie mogła opaskę zwrócić lub też korzystać z niej nadal, jeśli tylko opłaci abonament. Do końca projektu koszty te pokryje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu.

W czasie trwania programu pracownicy socjalni na bieżąco będą prowadzić monitoring osób, które korzystają z opaski.

 

Jak działa opaska bezpieczeństwa?

Opaska bezpieczeństwa połączona jest z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorom, ale także ich rodzinom. Pozwala na bardziej komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownikiem medycznym, opiekunem medycznym, pielęgniarką), który podejmuje decyzję o sposobie udzielania pomocy seniorowi. Dyspozytor w zależności od sytuacji może poprosić o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów) lub wezwać służby ratunkowe.

 

j.b.

 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments