37 druhów z powiatu przasnyskiego ukończyło „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP” [FOTO]

20 czerwca 2021 r. zakończyło się organizowane przez KP PSP w Przasnyszu „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”. Realizowane ono było w systemie weekendowych zjazdów oraz metodą nauki zdalnej w miesiącach maju i czerwcu. Wzięło w nim udział 40 druhów z terenu powiatu przasnyskiego.

 

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo – gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działań prowadzonych podczas pożarów,  powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawiania drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ponadto strażacy uczestniczyli w szkoleniu (teście w komorze dymowej); znajdującej się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Test miał na celu przygotować oraz sprawdzić umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas).

20 czerwca komisja egzaminacyjna powołana przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyło 34 druhów oraz 3 druhny.

 

Źródło KP PSP Przasnysz
Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments