27 laptopów do nauki zdalnej trafiło do szkół z gminy Czernice Borowe.

Gmina Czernice Borowe przekazała szkołom 27 laptopów, przeznaczonych dla uczniów, którzy ze względu na brak sprzętu nie mogli dotąd korzystać z nauczania zdalnego.

 

Celem projektu jest wsparcie 27 uczniów z trzech szkół podstawowych z terenu gminy Czernice Borowe w kształceniu na odległość poprzez wyposażenie w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.

Powyższy zakup sfinansowany jest w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 44 982,00 zł, wkład własny: 0,00 zł, dofinansowanie: 44 982,00 zł.

Koszt ubezpieczenia sprzętu oraz oprogramowania został pokryty ze środków własnych Gminy Czernice Borowe.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments